Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Вот на недоверие

Адресат Дата на провеждане на гласуване Статус Относно
Министерски съвет 21/07/2020 неуспешен Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България заради провала в политиката за противодействие на корупцията
Министерски съвет 29/01/2020 неуспешен Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провал на политиката в областта на околната среда и водите
Министерски съвет 24/10/2018 неуспешен Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в областта на здравеопазването
Министерски съвет 29/06/2018 неуспешен Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в политиката по сигурността
Министерски съвет 25/01/2018 неуспешен Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в политиката за противодействие на корупцията
Министерски съвет 19/02/2016 неуспешен Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради политиката му в здравеопазването
Министерски съвет 13/06/2014 неуспешен Проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на фискалната политика
Министерски съвет 30/05/2014 неуспешен Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на енергетиката
Министерски съвет 12/02/2014 неуспешен Проект за решение на гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на вътрешната сигурност и обществен ред
Министерски съвет 17/10/2013 неуспешен Проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на регионалната политика
Министерски съвет неуспешен ВТОРИ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ ЗА ПРОВАЛА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ, ВНЕСЕН ПРЕДИ ГЛАСУВАНЕ НА ПЪРВИЯ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА СЪЩАТА ТЕМА. По втория проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет не са проведени разисквания и гласуване !!!
Министерски съвет 02/10/2013 неуспешен Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на инвестиционното проектиране
Министерски съвет 26/07/2012 неуспешен Проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов за провала на правителството в областта на правосъдието и вътрешните работи
Министерски съвет 23/04/2012 неуспешен Проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов за спиране изграждането на АЕЦ "Белене" и провалената енергийна политика на България - НЕПРОВЕДЕНИ РАЗИСКВАНИЯ И НЕГЛАСУВАНО РЕШЕНИЕ !!!
Министерски съвет 26/07/2011 неуспешен Проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов за провала на политиката по вътрешна сигурност и обществен ред, отложеното присъединяване към Шенгенското пространство, полицейщината и нарушаването на основните човешки права
Министерски съвет 17/06/2011 неуспешен Проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов заради провала на антикризисната политика на правителството и тежките последици за хората
Министерски съвет 08/10/2010 неуспешен Проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов заради провала на политиката му в сферата на здравеопазването
Министерски съвет 26/02/2009 неуспешен предложение за гласуване на недоверие на Министерски съвет на Република България за цялостната политика на правителството
Министерски съвет 30/07/2008 неуспешен нанесените морални и материални щети на Република България и българските граждани от провала на правителството при спазването на правилата на държава-член на Европейския съюз и усвояване на средствата от Европейския съюз
Министерски съвет 11/04/2008 неуспешен заради обвързаността му с организираната престъпност
Министерски съвет 22/02/2008 неуспешен Искане за гласуване на недоверие на Министерския съвет заради неговата корумпираност
Министерски съвет 23/10/2007 неуспешен заради разпада на държавната политика в областта на образованието
Министерски съвет 02/03/2007 неуспешен заради разпада на държавната политика в областта на здравеопазването
Министерски съвет 19/04/2006 неуспешен несправяне с бедствената ситуация в България, след наводненията от лятото на 2005г. и пролетта на 2006г., както и със създадените трайни корупционни практики при усвояване на средствата