Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно пакет от икономически мерки за преодоляване на негативните икономически последици от разпространението на COVID-19 Лъчезар Борисов, министър на икономиката 23/10/2020 неотговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; Относно излъчването на програмите на БНТ сред българските общности зад граница Боил Банов, Министър на културата 23/10/2020 неотговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно предоставените над 2,3 млрд. лева допълнителни средства към бюджетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 22/10/2020 неотговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно условията за издаване и последваща подмяна на свидетелство за управление на моторни превозни срдства на хора с увреждания Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 22/10/2020 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно дейността на управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 14.07 - 14.10.2020 г Томислав Дончев, заместник министър-председател 22/10/2020 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно правилата за отпускане на ученически стипендии Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 22/10/2020 неотговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно междусистемната газова връзка Гърция - България (Комотини - Стара Загора) Теменужка Петкова, министър на енергетиката 22/10/2020 неотговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно извършена сеч в района на Котел на 2000 кубически метра от вековна букова гора Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 21/10/2020 неотговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 21/10/2020 неотговорено
АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ; Относно състоянието на МБАЛ "Христо Ботев", град Враца Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 21/10/2020 неотговорено
АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ; Относно състояние на общинските болници в област Враца Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 21/10/2020 неотговорено
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ; АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД; ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД; Относно финансовото състояние на "ВиК" ООД - гр. Кърджали и отчет за деветмесечието на 2020 г Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/10/2020 неотговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно реализацията на проекта "Балкански поток" Теменужка Петкова, министър на енергетиката 21/10/2020 неотговорено
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА; Относно приема и лечението на болни с Ковид-19 в Хасковската болница Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 21/10/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно предприети ремонтни дейности по пътните платна на АМ "Тракия" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/10/2020 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно допълнителни финансови средства за училищата в контекста на насоките за работа на системата на училищното образование в условията на COVID-19 Кирил Ананиев, Министър на финансите 20/10/2020 неотговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно проект на Министерството на туризма, съвместно с Университета по хранителни технологии - Пловдив Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма 20/10/2020 неотговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно финансово подпомагане на екскурзоводи и планински водачи Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма 20/10/2020 неотговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно разходването на публични средства от бюджета на Министерство на туризма Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма 20/10/2020 неотговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно финансово подпомагане на туроператори и туристически агенти Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма 20/10/2020 неотговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно посещение в Москва Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма 20/10/2020 неотговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно причините за отчетения от БНБ срив в преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през периода януари-август 2020 г. спрямо същия период на 2019 г Лъчезар Борисов, министър на икономиката 19/10/2020 неотговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно постигнатата събираемост на публични държавни вземания (дължимите такси) от хазартния бизнес за периода 2015-2019 г. Кирил Ананиев, Министър на финансите 19/10/2020 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно отваряне на изградена пътна връзка "Генералoво" - Автомагистрала "Марица", км 107+600 /стар км 112+020/, дясно към път I-8, км 377+740, землище на с. Генералово, община Свиленград Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 19/10/2020 неотговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно финансовите инструменти на правителството за осигуряване изграждането на общински социални наемни жилища Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/10/2020 отговорено
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ; Относно финансовото състояние на "ВиК" ООД - гр. Исперих и "Водоснабдяване Дунав" ЕООД - гр. Разград за деветмесечието на 2020 г Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/10/2020 неотговорено
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА; Относно изпълнението на стратегическите цели на Министерство на образованието и науката за социализация на деца от етническите малцинства Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 16/10/2020 неотговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/10/2020 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно проекта за изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Сборище, общ. Твърдица Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 16/10/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно наличие на остатъци от системен хербицид Глифозат (C3H8NO5P) и инсектициди в етеричните масла, произведени в България Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 16/10/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно понижение на наличните завирени обеми в значимите язовири Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 16/10/2020 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; Относно Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 98 от 2018), ПЗР, § 41, ал. 7 Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 16/10/2020 неотговорено
ДЕАН СТОЯНОВ СТАНЧЕВ; Относно проекти на Национална компания "Железопътна инфраструктура" Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 15/10/2020 неотговорено
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН; Относно реконструкция на улична водопроводна мрежа на селата Пороминово и Бараково Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 15/10/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно състоянието на трите стълба на пенсионната система и как сегашната "коронакриза" се отразява върху тях Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 15/10/2020 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно обучението в електронна среда от разстояние Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 15/10/2020 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно решение на Народното събрание от 13.12.2019 г. във връзка с разискванията по питане към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктурата във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите, и финасовите инструменти, предвидени за това (обн. ДВ. Бр. 100 от 2019 г.) Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 15/10/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно дистанционното обучение и здравето на децата Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 15/10/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно дистанционното обучение и здравето на децата Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 15/10/2020 неотговорено
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ; ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно развитието на Българо-Северомакедонските отношения в контекста на преговорите за членство на Р. Северна Македония в Европейския съюз Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 14/10/2020 в несъответствие с ПОДНС
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно бюджетното финансиране на научните изследвания през 2021 г Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 14/10/2020 неотговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно проекти/обекти, възложени на "Автомагистрали" ЕАД Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/10/2020 неотговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно изразходвани средства за електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/10/2020 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно наказателната процедура срещу България заради екологичната мрежа НАТУРА 2000 Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 14/10/2020 отговорено
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ; Относно реконструкция и финансиране на музей "Димитър Ненов", гр. Разград Боил Банов, Министър на културата 14/10/2020 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно инцидент при акция на МВР за противодействие на организираната престъпност на 05.10.2020 г., в гр. София Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 14/10/2020 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно изискванията към малките земеделски стопани за директни доставки на малки количества първични продукти от растителен произход Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 14/10/2020 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно изграждане обходен път град Севлиево Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/10/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно наложителни мерки за преодоляване на недостига на медицински персонал в "МБАЛ - Шумен" АД Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 14/10/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно ефективността на мерките и действията за осигуряване на качествена храна в училищата Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 14/10/2020 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно качеството на атмосферния въздух в гр. Пловдив Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 14/10/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно ремонт на участък от път III - 5006 от км. 0+000 до км. 5+680 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/10/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно понижение на наличните завирени обеми в значимите язовири Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 14/10/2020 оттеглен
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно липсата на противогрипни ваксини Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 13/10/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно осъществяване на дейности през 2020 г. чрез финансиране от Фонд "Инвестиции в горите" Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 13/10/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно финансовото състояние на институтите и държавното предприятие към Селскостопанска академия Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 13/10/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно замърсяване на атмосферния въздух в гр. Велико Търново от "Кроношпан България" ЕООД Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 09/10/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно количество преработена първична дървесина от "Кроношпан България" ЕООД в завода във Велико Търново Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 09/10/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно отговор, Ваш изх. № 02-02-128/16.09.2020 г. във връзка с ремонт на пътен участък между Велико Търново и Горна Оряховица, път III-514 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/10/2020 отговорено
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА; ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ; ХАМИД БАРИ ХАМИД; Относно изпълнението на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги Боил Банов, Министър на културата 09/10/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно поставен пътен знак Д 11 на републикански път I-2 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/10/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно функционирането на МБАЛ "Света Петка" - Видин Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 08/10/2020 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно политиката на Министерство на здравеопазването, за уведомяване на здравно-осигурените лица, при прекратяване договорните отношения между НЗОК и лечебно заведение за първична медицинска помощ Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 08/10/2020 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно заплатите в администрацията на Министерството на околната среда и водите Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма 08/10/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно действия на Министерството на вътрешните работи по проблема с водачите на МПС, употребяващи наркотични вещества и ресурсната осигуреност на министерството за справяне с този проблем Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 08/10/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно действия на Министерството на вътрешните работи по проблема с водачите на МПС, употребяващи наркотични вещества Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 08/10/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно воден проблем в община Севлиево и част от селата на община Габрово (с. Яворец, с. Армени, с. Златевци, с. Здравковец, с. Козирог) Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/10/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно провеждането на конкурс за длъжността директор на Дирекция бюро по труда Габрово Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 07/10/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно финансовото състояние на Държавно горско стопанство Габрово за периода м. септември 2019 г. - м. септември 2020 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 07/10/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно българската общност в Лондон Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 07/10/2020 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно ремонта на АМ "Тракия" в участъка между Чирпан и Стара Загора Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/10/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно бъдещия бюджет на НЗОК Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 07/10/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно програма Citizen-Led Engagement Programme към кмета на Лондон Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 07/10/2020 отговорено
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно предприети мерки срещу проникването и организация на дейността за защита от поражения, нанасяни от "Дъбова коритуха" Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 07/10/2020 отговорено
РОСЕН МАЛИНОВ МАЛИНОВ; Относно информация по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 07/10/2020 отговорено
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; Относно връзка на наука и бизнес Томислав Дончев, заместник министър-председател 07/10/2020 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно качеството на атмосферния въздух в Перник и мерки за подобряването му Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 07/10/2020 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно състояние и ремонт на път I-1 от кв. "Княжево" до пътен възел Даскалово Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/10/2020 отговорено
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА; Относно ремонта на автомагистрала "Тракия" - дясно платно Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/10/2020 отговорено
КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ; Относно склад за пестициди с. Карлуково, общ. Луковит Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 07/10/2020 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно правата на гражданите на България във Великобритания Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 06/10/2020 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно необходимост от консулски служби в Шотландия, Ирландия и Уелс Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 06/10/2020 отговорено
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА; Относно неправомерни действия от страна на служители на Националния осигурителен институт Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 06/10/2020 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно мерки за безпрепятствено пребиваване на българите във Великобритания Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 06/10/2020 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно капацитет за обслужване на българските граждани във Великобритания Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 06/10/2020 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно извършвани ремонтни дейности в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 06/10/2020 неотговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно фалита на застрахователна компания "Олимпик" и предприетите мерки в подкрепа на ощетените български граждани Кирил Ананиев, Министър на финансите 05/10/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно информация за "сделката", при която България получи 15 тона медицински консумативи и храна от Обединените арабски емирства (ОАЕ) и за ролята и участието на българското Министерство на земеделието, храните и горите Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 02/10/2020 отговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно състоянието на път ІІ-35, в участъка гр. Плевен - с. Брестовец Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 02/10/2020 оттеглен
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно оскверняване на националното знаме на Република България Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 02/10/2020 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно задължителното възстановяване на тротоари, пешеходни пътеки и отбивки за спирки на път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 02/10/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно депониране на твърди битови отпадъци, образувани на територията на община Благоевград Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 02/10/2020 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ; Относно здравно неосигурени лица Кирил Ананиев, Министър на финансите 01/10/2020 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно оборудване на линейките за спешна помощ Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 01/10/2020 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно издаването и подмяната на лични документи на български граждани Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 01/10/2020 отговорено
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА; Относно водопроводната мрежа в град Хасково Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 01/10/2020 отговорено
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ; Относно неотложен ремонт на път ІІІ-862 гр. Пловдив - с. Лилково Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 01/10/2020 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно политиката на Министерство на труда и социалната политика в реализирането на задължително предучилищно образование за децата на 4-годишна възраст Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 01/10/2020 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ; Относно допълнителни трансфери по бюджета на общини посредством Постановления на Министерски съвет Кирил Ананиев, Министър на финансите 01/10/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно открити опасни отпадъци в землището на община Шумен Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 30/09/2020 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно размер на гарантирания минимален доход Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 30/09/2020 отговорено
ЕМИЛ СЕРАФИМОВ ТОНЧЕВ; Относно безплатни ваксини срещу грип за пенсионери над 65 години Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 30/09/2020 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно нов механизъм за определяне на минималната работна заплата и минимални възнаграждения по браншове, които постепенно да заменят минималните осигурителни прагове Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 30/09/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно Постановлението на Министерски съвет за създаването на вендинг-машини за лекарства Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 30/09/2020 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно тежък проблем с водоснабдяването за селата Драма, Крумово и Миладиновци, община Тунджа Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 25/09/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно сключването на дългосрочни договори за дърводобив от Държавните горски предприятия Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 25/09/2020 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно незаконния добив на дървесина Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 25/09/2020 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно промяната в статута на ДГС "Черни Осъм" Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 25/09/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно водоснабдяването на кв. Мътница, гр. Шумен Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 24/09/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; Относно изпълнение на разпоредбите на Закона за акцизите и данъчните складове, въведени с преходни и заключителни разпоредби на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 96 от 2019 г.) Кирил Ананиев, Министър на финансите 24/09/2020 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно ремонт на южния обход в гр. Велинград, от парк Клептуза до връзката с път ІІ-84 (Велинград - Пазарджик) Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 24/09/2020 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно ремонт на път Велинград - Сърница Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 24/09/2020 отговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно действията на Министерство на вътрешните работи по отношение предотвратяване проявите на агресия и посегателства срещу живота и имотите на жители на населени места в Северозападна България Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 24/09/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно функционирането на пенсионерските клубове в условията на извънредно санитарно положение, наложено от епидемията на COVID-19 и продължаващо повече от осем месеца Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 23/09/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно Заповед № РД-01-488 от 31.08.2020 на министъра на здравеопазването Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 23/09/2020 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно действията на МВР по време на предаването на Абдуллах Бююк на турските власти през август 2016 г Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 21/09/2020 отговорено
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА; Относно проблеми при преминаването към електронно обучение Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 18/09/2020 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно спазване на противоепидемичните мерки в местата за задържане под стража Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 18/09/2020 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно финансово подпомагане на общините в България Кирил Ананиев, Министър на финансите 18/09/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; Относно конкурсна процедура за длъжност "директор" на държавни и общински училища Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 17/09/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно проблеми на хората с увреждания при подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство, които възникват в следствие на недопустими огромни забавяния при освидетелстването им от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 17/09/2020 отговорено
ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД; ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ; Относно възникнало напрежение в ОУ "Св.Паисий Хилендарски" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 17/09/2020 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно качеството на атмосферния въздух, производствени и опасни отпадъци в гр. Русе Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 17/09/2020 отговорено
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно PCR тестове за COVID-19 в страната за последните три месеца Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 17/09/2020 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно производството на продукция с рисков потенциал от предприятия в Русенска област Лъчезар Борисов, министър на икономиката 17/09/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно възстановяване на пътни съоръжения (мрежи за птици) по АМ "Тракия" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/09/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно компостиране на зелени и разделно събрани биоразградими отпадъци- основен приоритет на НПУО за периода 2014 г. - 2020 г Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 16/09/2020 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно липса на напредък по доизграждането на новия болничен комплекс на Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Пантелеймон", гр. Ямбол Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 16/09/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; Относно мерките и решенията, които предприема МОН, за да не останат ученици и деца извън системата на образованието, при евентуално въвеждане на дистанционно обучение в контекста на COVID-19 Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 16/09/2020 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно незаконно извеждане на турски граждани от Република България след опита за преврат срещу турския президент Реджеп Ердоган през юли 2016 г Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 16/09/2020 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно размера на доходите и възнагражденията на наетите и заетите лица по групи и категории, платения данък върху доходите на физическите лица, разпределените дивиденти, доходите по чл. 142 от ДОПК за 2019 г Кирил Ананиев, Министър на финансите 16/09/2020 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно служителите към МВР, ангажирани с охрана на протестите срещу правителството и главния прокурор на Република България Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 16/09/2020 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно размера на декларирания ДДС от икономическите субекти и размера на събрания туристически данък и данък върху недвижимите имоти за 2019 г. Кирил Ананиев, Министър на финансите 16/09/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно сключването на споразумение по чл. 37в по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 15/09/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно шестото изменение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 15/09/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно режима в учебните заведения за есенния полусезон за учебната 2020-2021 година Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 15/09/2020 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; РОСЕН МАЛИНОВ МАЛИНОВ; Относно статута на сградата на Народното събрание и на пленарната зала в контекста на Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 11/09/2020 отговорено
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно площадки за съхранение на пестициди в с. Яворово, с. Елхово и с. Плоска могила на територията на област Стара Загора Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 10/09/2020 отговорено
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно състоянието на язовир Копринка и кладенците, осигуряващи питейната вода в област Стара Загора Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 10/09/2020 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно финасовото състояние на общините в област Видин за първото шестмесечие на 2020 г. Кирил Ананиев, Министър на финансите 10/09/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно ремонт на пътен участък от км 44+090 до км 48+550 на път III-514, между Горна Оряховица и Велико Търново Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/09/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно осигуряване на средствата за ремонт на довеждащия водопровод от Пречиствателна станция за отпадни води "с. Стоките" до разпределителен водопровод "Буря-Добромирка", общ. Севлиево Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/09/2020 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; Относно предоставяне на финансова услуга от посреднически банкомати Кирил Ананиев, Министър на финансите 09/09/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно употреба на физическа сила от полицейски служители срещу протестиращи граждани Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 09/09/2020 отговорено
СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ; Относно дейността на Центъра за асистирана репродукция Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 09/09/2020 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно функциите на заместник-министър на външните работи, като координатор на борбата с антисемитизма и езика на омразата Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 09/09/2020 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно промени в обхвата на слой "Площи, допустими за подпомагане" и в списъка със землищата, които попадат в обхвата на необлагодетелствените райони на територията на община Болярово Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 08/09/2020 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно процедура за изграждане на АЕЦ "Белене" Теменужка Петкова, министър на енергетиката 04/09/2020 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно искане за издаване на Удостоверение за освободен от акциз краен потребител Кирил Ананиев, Министър на финансите 04/09/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно разкриването на Център за направление на пациенти с Covid-19 Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 03/09/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ; Относно изпълнението на проект № BG16RFOP001-4.001-0001-C001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ" Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 03/09/2020 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно политиката на Министерството на образованието и науката относно приемане без конкурсен изпит за студенти и докторанти на лица, създали изобретения или полезни модели Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 03/09/2020 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно получаване на своевременна информация за начислените, дължимите, платените (преведените) суми, погасените задължения и остатък по индивидуалната сметка на данъчно задължените лица, в т.ч. и за минали години Кирил Ананиев, Министър на финансите 03/09/2020 отговорено
ДАНКА ЕВСТАТИЕВА ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА; Относно Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/09/2020 отговорено
ДАНКА ЕВСТАТИЕВА ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА; Относно социални мерки за справяне с настъпилата криза Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 03/09/2020 отговорено
ДАНКА ЕВСТАТИЕВА ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА; Относно социално-икономически мерки за справяне с настъпилата криза Лъчезар Борисов, министър на икономиката 03/09/2020 отговорено
ДАНКА ЕВСТАТИЕВА ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА; Относно Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/09/2020 отговорено
ДАНКА ЕВСТАТИЕВА ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА; Относно финансова помощ за розопроизводителите Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 03/09/2020 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно сградата на Централна поща Варна Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 31/08/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно откритите край старозагорското село Яворово опасни за околната среда и за здравето на хората пестициди и последващи действия на МОСВ Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 28/08/2020 отговорено
ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА; Относно необходимостта от смяна на предназначението по смисъла на Закона за устройство на територията, на имоти - апартаменти, които се ползват като апартаменти и стаи за гости по смисъла на Закона за туризма Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/08/2020 отговорено
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА; Относно окаяното състояние на Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич и повишена заболеваемост от Ковид-19 Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 11/08/2020 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно осъществяването на навременен и качествен мониторинг на водата в река Марица и подпочвените води, захранващи кладенците по поречието й Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 31/07/2020 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно участието на медицинските стандарти, фармако-терапевтичните ръководства и правилата за добра медицинска практика, съответно правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в изготвянето на обемите и цените, при остойностяването на отделните видове медицинска помощ, включени в Националния рамков договор и при определянето на конкретните стойности на обемите и цените на отделните видове медицинска помощ, включени в Националния рамков договор Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 31/07/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно контрола и борбата срещу популацията на комарите през 2020 г. на територията на община Свищов Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 31/07/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно липсата на вода в с. Караисен, общ. Павликени, обл. Велико Търново Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 31/07/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно липсата на вода в с. Караисен, общ. Павликени, обл. Велико Търново Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 31/07/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно система за оценяване на университетите и висшите училища Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 31/07/2020 отговорено
ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ; Относно подпомагането на българските творци в сценичните изкуства чрез подкрепа на проекти за създаване на произведения, събития, концерти и спектакли в областта на музикалното изкуство и създаване на спектакли в областта на театралното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност, които не са държавни или общински културни институти Боил Банов, Министър на културата 30/07/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно финансиране на системата на висше образование Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 29/07/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно развитието и дейността на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски", община Долна Митрополия Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 29/07/2020 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно позиция на България по израело-палестинския конфликт Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 29/07/2020 оттеглен
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно условия на труд в детските градини Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 29/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА; Относно проблемите на хората със специфичните заболявания - малнутриция и малабсорбция (екстремно ниско тегло, недохраненост и невъзможност за правилно усвояване на хранителните вещества) и мерките, които Министерство на здравеопазването ще предприеме за решаването им Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 28/07/2020 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно проблеми по републикански път ІІІ-8003 в участъка с. Блатница - Стрелча Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/07/2020 отговорено
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно PCR тестове за COVID-19 в страната за последния месец Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 28/07/2020 оттеглен
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА; Относно Национална многопрофилна детска болница Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 28/07/2020 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно ремонтни работи на път със свободен достъп "Беклемето - хижа Дерменка" в Национален парк "Централен Балкан" Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 24/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно състояние на водопроводната мрежа в с. Градина, общ. Лозница, обл. Разград Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 23/07/2020 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА; Относно недостиг на места в общинските детски заведения Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 23/07/2020 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА; Относно недостиг на места в общинските детски заведения Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно ангажименти на правителството по отношение на минно-енергийния комплекс "Марица изток" във връзка с безвъзмездното финансиране от еврофондовете до 2027 г. и механизма "Следващо поколение ЕС" в контекста на ".....постигане на въглеродно неутрална икономика.....". Теменужка Петкова, министър на енергетиката 23/07/2020 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА; Относно мерки против изпускането на неприятни миризми от централата за биогаз до с. Труд Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 23/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно действия на Министерството на околната среда и водите след Решение № 9658/15.07.2020 г. на Върховния административен съд на Република България Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 23/07/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно държавни агенции, държавни комисии, институции по чл. 19, ал. 4, т. 4 от Закона за администрацията и изпълнителни агенции след м. май 2017 г. Томислав Дончев, заместник министър-председател 23/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 22/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно проблеми с третирането на биоразградимите отпадъци на РСУО регион Варна Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 22/07/2020 отговорено
ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ШИШКОВА; Относно изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронно управление на Република България 2019 - 2023 г Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 21/07/2020 отговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно собственост на земеделска земя от физически и юридически лица Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/07/2020 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно Балнеологичен център "Камена" ЕАД - гр. Велинград Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 17/07/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно мерки за преодоляване на кризата в сектор "Гори и горско стопанство" Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 16/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно моментното състояние на трансплантирането в България и отражението на кризата с коронавируса (Ковид-19) на трансплантационните процеси в България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 16/07/2020 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно продължаващо вече четири месеца отсъствие на транспортни връзки в 18 села в общ. Драгоман Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 15/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно критерии за промяна на противоепидемичните мерки в страната Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 15/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ; Относно инвестиционно намерение на "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми за площ "Свети Никола", на територията на общините Павел Баня, Стара Загора, Казанлък, Братя Даскалови и Брезово Теменужка Петкова, министър на енергетиката 15/07/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно състоянието на републикански път ІІІ-5006 Габрово - м. Узана Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/07/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно нерегламентирания внос на препарати за растителна защита и използването им в земеделието Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 14/07/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно прилагане на Наредба № 6 от 07.10.2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 14/07/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно изпълнение на изискванията на Наредба № 6 от 07.10.2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 14/07/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно подпомагане на сектор "Свиневъдство" Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 14/07/2020 отговорено