Контакти: Приемна
Приемната се намира в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І” № 1 (вход от бул. „Княз Дондуков”) и работи с граждани всеки работен ден от 9.30 до 16.30 ч.
Телефони: 02/939-24-04, 939-30-45 и 939-24-87.
Факс: 02/987 8889
Електронна поща: infocenter@parliament.bg