Контакти: Приемна
Приемната се намира в сградата на Народното събрание на пл. "Народно събрание" № 2  (северен вход) и работи с граждани всеки работен ден от 9.30 до 16.30 ч.
Телефони: 02/939-24-04, 939-30-45 и 939-24-87.
Факс: 02/987 8889
Електронна поща: infocenter@parliament.bg