Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/06/2020 - 26/06/2020  1. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидати за председател и членове на Комисията за защита на личните данни, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, 3.12.2019 г.).
  2. Проект на решение за предложение до Президента на Република България за награждаване с медал „За заслуга“ (Вносител: Комисията по образованието и науката, 18.6.2020 г.).
  3. Парламентарен контрол: Разисквания по питане от народните представители Искрен Веселинов и Александър Сиди до министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно фрагментирано законодателство в социалната политика – точка първа за четвъртък, 25 юни 2020 г.
  4. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за Българския Червен кръст (Вносители: Александър Ненков и Искрен Веселинов, 9.3.2020 г. Приет на първо гласуване на 11.6.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 25 юни 2020 г.
  5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносител: Министерски съвет, 8.1.2020 г. Приет на първо гласуване на 23.1.2020 г.) - точка трета за четвъртък, 25 юни 2020 г.
  6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. (Вносител: Министерски съвет, 18.6.2020 г.) – точка първа за петък, 26 юни 2020 г.
  7. Парламентарен контрол – петък, 26 юни 2020 г., след приключване на законодателната част от програмата за заседанието, включващ: 7.1. Разисквания по питане от народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски към министъра на финансите Владислав Горанов относно „нова концепция за облагане на хазартните игри“, декларирана от министъра на финансите Владислав Горанов през м. март 2016 г.; 7.2. Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни заседания