Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
06/12/2019
Парламентарен контрол

А. Разисквания по питането от народния представител Антон Кутев към министъра на културата Боил Банов относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България.

Б. Отговори на въпроси и питания:

I. Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА относно Конвенцията на ООН за правата на детето, 30 години от нейното приемане. Действия на правителството за подобряване на политиката за децата в България.

II. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА и АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ относно избор на директор на Националната художествена галерия.

III. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ и ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА относно проекти, свързани с намаляването на загуби на вода и възстановяване на инфраструктурата за напояване.

2. Въпрос от н.п. АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ относно изгаряне на стърнища в землището на община Оряхово.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ, СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно действия на Министерство на земеделието, храните и горите на местата за загробване на умъртвени животни от болестта Африканска чума по свинете през 2019 г.

IV. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ, ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ, МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ, ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ, ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно политиката на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктура във ВиК сектора, с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите, и финансовите инструменти, предвидени за това.

V. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ и ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА относно териториално поделение Хасково на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири".

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ относно пренасочване на свободен ресурс на Ос 1 и Ос 3 към бюджета на Ос 2 на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.

VI. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА относно прекратяване на процедурата по подновяване на концесионен договор на територията на с. Белащица на инвеститор "ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПЛОВДИВ" с нови 15 години.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ СТОЯНОВ относно изпълнението на графика за удължаване на ресурса за експлоатация на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй".

VII. Младен Маринов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно сигнал за купуване на гласове в район Искър, София.

2. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно наличие на информация за местонахождението на лицата Пламен Галев и Ангел Христов.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ относно загробени животински отпадъци в рудниците до с. Боров дол.

VIII. Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно изграждането на ЖП прелез в град Дряново.

2. Питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно осигуряване на качествени и достъпни обществени пътнически услуги.

3. Въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ относно премахването на възлово инфраструктурно съоръжение в гр. Пловдив, известно като Бетонния мост.

IX. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ, СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно контролни дейности на Министерство на околната среда и водите на местата за загробване на умъртвени животни от болестта Африканска чума по свинете през 2019 г.

2. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно проект "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност" по Българо-швейцарската програма за сътрудничество в община Стрелча.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ относно мерки за предотвратяване на екологична криза в с. Боров дол.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов - на 1 питане от народните представители Десислав Чуколов и Павел Шопов;
- министърът на вътрешните работи Младен Маринов – на 2 въпроса от народния представител Красимир Янков;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Елена Пешева;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов – на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 3 въпроса от народните представители Милко Недялков (2 въпроса); и Дора Янкова;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 2 въпроса от народния представител Валентина Найденова; и на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Димитър Данчев и Георги Йорданов.


Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Георги Гьоков, се отлагат отговорите на 2 негови въпроса към министъра на околната среда и водите Нено Димов; и към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков.
Форма за търсене
Ключова дума