Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
15/11/2019
Парламентарен контрол

I. Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно мерки, които правителството ще предприеме за превенция, борба и ограничаване на недекларирания труд.

II. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно опасен участък от републикански път І-5 (между Стара Загора и Казанлък) със зачестили пътно-транспортни инциденти с фатален край.

III. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно политиката на правителството за разпределение на средствата от централния бюджет за общините.

IV. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА и ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Киро Попов" - Карлово.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно трансплантацията на бял дроб в Република България.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно условията на труд и заплащане в системата на медицинската експертиза.

V. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите 2019-2021 г.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно забрана за дейности в горските територии във връзка с Африканската чума по свинете.

3. Въпрос от н.п. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА относно проблеми при доставките по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко".

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ относно една от мерките за противодействие на Африканската чума по свинете.

5. Питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно осигуряване на финансова подкрепа с фокус върху малките и средни предприятия.

6. Питане от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно политиките на Министерството на земеделието, храните и горите при изплащането на еднократната помощ на стопаните, предприели мерки за почистване и дезинфекция след доброволно умъртвяване на прасетата, заради Африканската чума.

7. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно финансовото състояние на Селскостопанска академия.

VI. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно процедурите за избор на журита за придобиване на научните степени и за заемане на академичните длъжности в Република България.

2. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ и ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ относно политики и реформи в сферата на образованието.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно бюджетното финансиране на научните изследвания през 2019 г.

VII. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно състоянието на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

2. Въпрос от н.п. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ относно Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири".

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно намеренията за бъдещето на Летище Стара Загора.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на 1 въпрос от народния представител Красимир Богданов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 3 въпроса от народните представители Любомир Бонев; Дора Янкова; и Николай Иванов;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров;
- министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на 1 въпрос от народния представител Георги Йорданов;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 1 въпрос от народния представител Ирена Анастасова.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Станислав Станилов към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов;
- 1 въпрос от народния представител Нона Йотова към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев;
- 1 въпрос от народния представител Александър Сабанов към министъра на икономиката Емил Караниколов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов; министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков; и министърът на културата Боил Банов.
Форма за търсене
Ключова дума