Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
13/09/2019
Парламентарен контрол

I. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно обезопасяване на пътя, непосредствено преди Рилски манастир от срутващи се земни маси.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно нарушения при изпълнението на проект BG16RFOP001-1.014-0002 "Подобряване на образователната инфраструктура в град Шумен" от Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020".

II. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА относно проблемите при получаването на инвалидните пенсии през периода на тяхното преизчисляване.

III. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ, ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ и АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ относно сигнал след журналистическо разследване за неправомерно финансиране на българско участие във Венецианското биенале, 06 - 09.11.2018 г. и 07 - 10.05.2019 г.

IV. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно пожар при нерегламентирано съхранение на отпадъци в сервитута на АМ "Струма".

2. Питане от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ, АЛЕКСАНДЪР МАИРОВ СИДИ и КАЛИН НИКОЛОВ ПОПОВСКИ относно политиката на Министерството на околната среда и водите относно термичното третиране на отпадъци в страната.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно внасяне на отпадъци от чужбина, обработката им в България и замърсяването на околната среда у нас.

4. Въпрос от н.п. ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА и НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ относно отпадъците на площадката за съхранение на отпадъци до ТЕЦ "Марица 3" - Димитровград.

5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ относно мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Перник.

V. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно стадион "Българска армия".

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на
отговори със седем дни са поискали:

- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на 1 въпрос от народния представител Станислав Станилов; и на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Елхан Кълков, Имрен Мехмедова и Севим Али;
- министърът на вътрешните работи Младен Маринов – на 2 въпроса от народните представители Георги Гьоков; и Теодора Халачева;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 1 въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 4 въпроса от народните представители Павел Шопов; Даниел Йорданов и Красимир Янков; Станислав Владимиров и Любомир Бонев; и Николай Тишев; и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Христо Грудев; Кристина Сидорова; и Георги Свиленски, Димитър Данчев и Любомир Бонев;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на 1 въпрос от народния представител Николай Александров;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 5 въпроса от народните представители Валентина Найденова; Теодора Георгиева; Георги Михайлов (2 въпроса); и Джевдет Чакъров;
- министърът на околна среда и водите Нено Димов – на 1 въпрос от народния представител Станислав Владимиров; и на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Христо Грудев; Кристина Сидорова; Пенчо Милков; и Станислав Владимиров и Любомир Бонев.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев;
- 1 въпрос от народния представител Теодора Халачева към министъра на вътрешните работи Младен Маринов;
- 3 въпроса от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова;
- 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на околната среда и водите Нено Димов;
- 1 въпрос от народния представител Теодора Халачева към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Форма за търсене
Ключова дума