Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
15/05/2009
На 15.5.2009 г. парламентарен контрол няма да има - програмата за работата на Народното събрание е гласувана без точка парламентарен контрол, поради натоварена законодателна програма.
.
.
Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България:Писмен отговор на на въпрос от н.п. МЕТИН МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ, относно укрепване на свлачища на път ІІІ - 731 "Радко Димитрово - Друмево" в община Шумен (връчен на 15 май 2009 г.).Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ПЕТЪР КИРИЛОВ БЕРОН, относно дипломатическия статут на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация (връчен на 15 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ, относно статута на Западните покрайнини след пълното разпадане на Югославия през м. май 2006 г. (връчен на 15 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно забрана на търговския лов на тюлени и на търговията с тюленови продукти на територията на Европейския съюз (връчен на 15 май 2009 г.).Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:Писмен отговор на на въпрос от н.п. НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ и СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА, относно подкрепата на Министерството на образованието и науката във всички общини на област Добрич (връчен на 15 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Шуменска област (връчен на 15 май 2009 г.).Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на извънредните ситуации:Писмен отговор на на въпрос от н.п. НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ и СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА, относно подкрепата на Министерството на извънредните ситуации във всички общини на област Добрич (връчен на 15 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Шуменска област (връчен на 15 май 2009 г.).Михаил Миков, Министър на вътрешните работи:Писмен отговор на на въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно използване на заблуждаваща реклама от испанската компания European City Guide с цел подвеждане на български компании, станали обект на финансови измами (връчен на 15 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ и СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА, относно подкрепата на Министерството на вътрешните работи във всички общини на област Добрич (връчен на 15 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Шуменска област (връчен на 15 май 2009 г.).Пламен Орешарски, Министър на финансите:Писмен отговор на на въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ и СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА, относно размера на изплатената сума от Министерство на финансите на парламентарно представените политически сили за първото тримесечие на 2009г. (връчен на 15 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Шуменска област (връчен на 15 май 2009 г.).Николай Цонев, Министър на отбраната:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Шуменска област (връчен на 15 май 2009 г.).Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:Писмен отговор на на въпрос от н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ, относно възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогорива (връчен на 15 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ, относно цената на електроенергията (връчен на 15 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ, относно възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогорива (връчен на 15 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ, относно възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогорива (връчен на 15 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно приходите на НЕК за 2008 г (връчен на 15 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ и СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА, относно подкрепата на Министерството на икономиката и енергетиката във всички общини на област Добрич (връчен на 15 май 2009 г.).Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на на въпрос от н.п. НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ и СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА, относно подкрепата на Министерството на труда и социалната политика във всички общини на област Добрич (връчен на 15 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Шуменска област (връчен на 15 май 2009 г.).Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ, относно замените на държавни земеделски земи и гори (връчен на 15 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно съдбата на акционерна фирма "Дунав 1", гр. Свищов (връчен на 15 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Шуменска област (връчен на 15 май 2009 г.).Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на на въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно опасения на граждани за застрояване на търговски обект в междублоковото пространство (връчен на 15 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно намеренията за допълване на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (връчен на 15 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно застрояване в района на бл. 139а и 139, ж.к. Хиподрума, район Красно село, София, съгласно Заповед на главния архитект РД-09-50-04/07.01.2009 г. на Столична община (връчен на 15 май 2009 г.).Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:Писмен отговор на на въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно изграждане на пътен надлез в с. Катуница, общ. Садово, област Пловдив като част от първата фаза на проект "Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница" (връчен на 15 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ и СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА, относно подкрепата на Министерството на транспорта във всички общини на област Добрич (връчен на 15 май 2009 г.).Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:Писмен отговор на на въпрос от н.п. НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ и СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА, относно подкрепата на Министерството на държавната администрация и административната реформа във всички общини на област Добрич (връчен на 15 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Шуменска област (връчен на 15 май 2009 г.).Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на на питане от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ, относно проект за изграждане на депо за ТБО в с.Ябълково, Димитровград (връчен на 15 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ и СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА, относно подкрепата на Министерството на околната среда и водите във всички общини на област Добрич (връчен на 15 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Шуменска област (връчен на 15 май 2009 г.).Евгений Желев, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Шуменска област (връчен на 15 май 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ и СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА, относно подкрепата на Министерството на здравеопазването във всички общини на област Добрич (връчен на 15 май 2009 г.).===
Форма за търсене
Ключова дума