Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
9 народни представители към дата
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА НАЙДЕНОВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ
ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА