Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Вид
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавието - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по вид - търсене по вид на проекта (решение, декларация, обръщение).
  • Търсене на проекти за дадена сесия - за да видите постъпилите декларации за даден период, изберете съответната сесия. По подразбиране са избрани сесиите от последното Народно събрание
  • Търсене по вносител - напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение по водеща комисия - извеждане на всички декларации, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени декларации - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни проекти
Относно Сигнатура Дата Вид Вносител
Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2019 г. 039-02-1 31/03/2020 Решение
Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2019 г. 020-00-9 31/03/2020 Решение
Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2019 година 020-00-8 30/03/2020 Решение
Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2019 г. 020-00-7 27/03/2020 Решение
Проект на решение за изменение на Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г. 054-02-20 26/03/2020 Решение ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА;ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ;БОРИС ЯЧЕВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;КРАСИМИР ЦИПОВ;
Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г. 020-00-6 26/03/2020 Решение
Проект на решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.) 054-02-19 20/03/2020 Решение ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ХАМИД ХАМИД;
Отчет за дейността на Фискалния съвет на България за 2019 г. 056-24-1 20/03/2020 Решение
Проект на решение за мораториум върху спирането на подаването на електроенергия, топлоенергия, вода и телекомуникационни услуги за битово потребление поради неплащане на дължими сметки 054-02-18 16/03/2020 Решение КОРНЕЛИЯ НИНОВА;КРИСТИАН ВИГЕНИН;ДРАГОМИР СТОЙНЕВ;ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ;КРУМ ЗАРКОВ;ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА;ХРИСТО ПРОДАНОВ;
Проект на решение за обявяване на извънредно положение 002-03-4 13/03/2020 Решение