Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Вид
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавието - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по вид - търсене по вид на проекта (решение, декларация, обръщение).
  • Търсене на проекти за дадена сесия - за да видите постъпилите декларации за даден период, изберете съответната сесия. По подразбиране са избрани сесиите от последното Народно събрание
  • Търсене по вносител - напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение по водеща комисия - извеждане на всички декларации, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени декларации - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни проекти
Относно Сигнатура Дата Вид Вносител
Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публично оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание 053-14-5 03/07/2020 Решение
Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. 002-00-16 03/07/2020 Решение
Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. 002-00-17 03/07/2020 Решение
Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание 053-08-18 02/07/2020 Решение
Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2019 г. 004-00-10 01/07/2020 Решение
Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г. 020-00-12 01/07/2020 Решение
Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г. - "Анализ на пазара на пощенските услуги" 020-00-13 01/07/2020 Решение
Проект за решение във връзка с резискванията по питане № 054-05-26/03.06.2020 г. от народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски към министъра на финансите Владислав Горанов относно "Нова концепция за облагане на хазартните игри", декларирана от министъра на финансите Владислав Горанов през месец март 2016 г. 054-02-32 24/06/2020 Решение МЕНДА СТОЯНОВА;ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ;КРАСЕН КРЪСТЕВ;ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА;МАРИЯ ИЛИЕВА;ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА;ИРЕНА ДИМОВА;ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ;АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ;
Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", и на кандидат за член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание 053-02-27 24/06/2020 Решение
Предложение за провеждане на разисквания по питане № 054-05-26/03.06.2020 г. от народните представители проф. Румен Гечев и Георги Свиленски към министъра на финансите г-н Владислав Горанов относно "нова концепция за облагане на хазартните игри", декларирана от министъра на финансите Владислав Горанов през м. март 2016 г. 054-00-43 19/06/2020 Решение КОРНЕЛИЯ НИНОВА;РУМЕН ГЕЧЕВ;ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ;АНТОН КУТЕВ;ГЕОРГИ ГЬОКОВ;ЧАВДАР ВЕЛИНОВ;ИЛИЯН ТИМЧЕВ;ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ;НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА;КРИСТИНА СИДОРОВА;АННА СЛАВОВА;НИКОЛАЙ ПЕНЕВ;ХРИСТО ПРОДАНОВ;ЕВДОКИЯ АСЕНОВА;ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА;АНАСТАС ПОПДИМИТРОВ;НИКОЛАЙ БОШКИЛОВ;МАНОЛ ГЕНОВ;РОСЕН МАЛИНОВ;СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕВА;ДЕСИСЛАВ ТАСКОВ;ЯВОР БОЖАНКОВ;ТОДОР БАЙЧЕВ;РУМЕН ГЕОРГИЕВ;ИВАН ИВАНОВ;АЛЕКСАНДЪР СИМОВ;ЛЮБОМИР БОНЕВ;КОЛЬО МИЛЕВ;МИЛКО НЕДЯЛКОВ;ДРАГОМИР СТОЙНЕВ;СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА;ФИЛИП ПОПОВ;ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ;ИВАН ЧЕНЧЕВ;ГЕОРГИ СТОИЛОВ;ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ;НИКОЛАЙ ИВАНОВ;АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ;МАРТИН ОБРЕШКОВ;НИКОЛАЙ ТИШЕВ;ПОЛИНА ШИШКОВА;АТАНАС КОСТАДИНОВ;ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ;СТОЯН МИРЧЕВ;ДОРА ЯНКОВА;МИХАИЛ ХРИСТОВ;ДИМИТЪР ДАНЧЕВ;НИКОЛАЙ ЦОНКОВ;ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ;БОГДАН БОЦЕВ;ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ;ИВАН ИБРИШИМОВ;ГЕОРГИ ВЕРГИЕВ;ЛАЛО КИРИЛОВ;ГЕОРГИ АНДРЕЕВ;ДИМИТЪР СТОЯНОВ;ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ;ИРЕНА АНАСТАСОВА;ВЕСКА НЕНЧЕВА;НОНА ЙОТОВА;ВАСИЛ АНТОНОВ;ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА;