В ПАРЛАМЕНТА НЕ СЕ ДОПУСКАТ ЛИЦА БЕЗ ПОСТАВЕНА ЗАЩИТНА МАСКА ИЛИ ДРУГО СРЕДСТВО, ПОКРИВАЩО НОСА И УСТАТА


Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева въведе допълнителни противоепидемични мерки в парламента със своя заповед от 29 юни 2020 г.

Според заповедта трябва да се използват защитни маски за лице или други средства, покриващи носа и устата, във всички помещения, включително коридори и сервизни помещения, на сградите на Народното събрание, с изключение на местата за хранене. В парламента няма да се допускат лица без поставена защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата.

В парламента има дезинфектанти за ръце на необходимите места и  се извършва дезинфекция на помещенията и повърхностите. Поддържа се и наличност на защитни маски за еднократна или многократна употреба за нуждите на народните представители и служителите.

С цел избягване на струпването на хора са осигурени допълнително по три броя дигитални термометри за измерване на температурата от разстояние на входовете на двете сгради на Народното събрание.
По време на пленарни заседания след всяко изказване и/или на всеки тридесет минути трибуната в пленарната зала се хигиенизира чрез почистване с дезинфектант на плота и микрофоните. Президиумът също се хигиенизира при смяна на състава. Дръжките на вратите на работните помещения се почистват с дезинфектант три пъти дневно. Санитарните помещения се хигиенизират три пъти дневно, през два часа, като се чистят с дезинфектант санитарния фаянс и аксесоарите.

В условията на извънредна епидемична обстановка всички лица, намиращи се в сградите на парламента, лично отговарят за изпълнението на въведените противоепидемични мерки в Народното събрание, пише в заповедта. Според нея посочените мерки ще се прилагат до второ нареждане.