Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие процедурни правила за избор на председател на Централната избирателна комисия
10/09/2020
Народното събрание прие проект за решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия. „За“ гласуваха 109 народни представители, нула „против“ и 16 „въздържал се“.

Срокът за депозиране на кандидатури за председател на ЦИК от страна на парламентарните групи и депутатите е 5 дни от приемане на проекторешението. На българските неправителствени организации е предоставена възможност да правят предложения за кандидати за председател на Централната избирателна комисия до народните представители и парламентарните групи в 4-дневен срок от приемането на тези правила.

Всяка от номинациите трябва да съдържа писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат. Не по-късно от седем дни преди изслушването предложенията ще бъдат публично оповествени в специализиран тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. Предложените за председател на ЦИК първо ще бъдат изслушани на заседание на парламентарната Комисия по правни въпроси. Според приетите правила, при гласуването в пленарна зала за избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

До откриването на процедурата се стигна, след като в края на месец август досегашният председател на ЦИК Стефка Стоева подаде оставка.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини