Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.
27/02/2019

Парламентът прие Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. В доклада на Комисията по здравеопазване се посочва, че през 2017 г. се отчита по-стриктно изпълнение на алгоритмите на клиничните пътеки, подобряване качеството на медицинската дейност и на работата при воденето на документацията и организацията в лечебните заведения. Като траен показател се очертава нарастването на разходите за лекарствени продукти, дължащо се на навлизането на нови, скъпи молекули. Отчита се и нарастване на броя на здравноосигурените лица, обърнали се към системата. Наблюдава се ръст и на броя на болните с редки заболявания.

В тази връзка в отчета се посочва необходимост от създаване на специален /държавен/ фонд, който да подпомага финансирането на редките болести. Изтъкнато е предимството на стимулирането на медицинските специалисти към предписване на генерични лекарствени продукти чрез образователни програми за предимствата на генеричната политика.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини