Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Демократичната отчетност е ключов елемент от дебата за бъдещето на Европа, заяви председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова пред участниците в Интерпарламентарната конференция в Брюксел
20/02/2018

Демократичната отчетност е ключов елемент от дебата за бъдещето на Европа, заяви председателят на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание Менда Стоянова пред участниците в Интерпарламентарната конференция за стабилност, икономическа координация и управление в ЕС.

„От Европейски механизъм за стабилност към Европейски валутен фонд: Каква трябва да бъде ролята на парламентите?“ беше темата, която обсъдиха парламентаристите през втория ден на форума, организиран от Европейския парламент и Народното събрание. Модератори бяха заместник-председателят на Европейския парламент Богуслав Либерадцки и председателят на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание Менда Стоянова.
Като ротационен председател на Съвета на ЕС България ще работи за успешното реализиране на амбициозната задача за един по-обединен, по-силен, по-демократичен съюз, подчерта Менда Стоянова. По време на своето председателство страната ще насърчи задълбочаването на икономическия и паричен съюз, заяви тя и уточни, че, за да се постигне прозрачност, недискриминация и зачитане принципите на единния пазар, това не трябва да бъде за сметка на държавите-членки извън еврозоната.
Европейският механизъм за стабилност доказа своето решаващо значение, като допринесе за запазване финансовата стабилност на ЕС през годините на кризата, подчерта председателят на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание. С новите законодателни предложения се предвижда той да бъде преобразуван в единен правен субект, съгласно правото на Съюза, отбеляза Менда Стоянова. От нас зависи дали ще има възможност за надзор от страна на Европейския парламент и националните парламенти на икономическото и финансовото управление на ЕС, добави тя.
Председателят на Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент Роберто Гуалтиери посочи, че подкрепата за предложения подход не предоставя някаква специална отговорност на парламентите или правителствата, каквато те не са изпълнявали и досега. Според него един разширен механизъм за стабилност ще доведе до доизграждане и задълбочаване на Икономическия и паричен съюз. Важното е да изясним правното основание и да сме наясно, че това е един балансиран компромис, добави Роберто Гуалтиери.
Заместник-председателят на Европейския парламент Богуслав Либерадски отбеляза по време на дискусията, че в близко бъдеще могат да бъдат постигнати добри резултати в преминаването от Европейски механизъм за стабилност към Европейски валутен фонд. Нашата цел е да се усили устойчивостта на валутния и паричен съюз, подчерта той. За една по-добра и просперираща Европа е необходимо да постигнем взаимно разбирателство, доверие, прозрачност и ефективност, добави Богуслав Либерадски.
По време на заключителната пленарна сесия парламентаристите от страните-членки на ЕС ще обсъдят следващата Многогодишна финансова рамка. Очаква се в дискусията да участват  председателят на Комисията по бюджет на Европейския парламент Жан Артюи, председателят на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание Менда Стоянова, европейският комисар по бюджет и човешки ресурси Гюнтер Йотингер и др.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини