Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народните представители приеха...
30/06/2004

Народните представители приеха:

1. Решение по доклада на Временната парламентарна комисия за проучване и проверка на безопасните и здравословните условия на труд в “Кремиковци” АД и изпълнение на Решението на Народното събрание от 29 март 2002 г.
2. Решение за избор на секретар.
3. Първо четене на законопроекта за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.
4. Закон за изменение на Закона за изпълнение на наказанията.
5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния дарителски фонд “13 века България”.
6. Първо четене на законопроекта за защита срещу домашното насилие.

Депутатите започнаха второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини