Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Съобщение на Председателя на Народното събрание Цецка Цачева до медиите
10/08/2016
По повод твърдения в медиите от вчера на народен представител от ПГ на БСП лява България, че до мен е отправено искане за свикване на извънредно пленарно заседание на Народното събрание, ви информирам, че до 9,00 ч. днес, 10 август 2016 г., в Народното събрание не е постъпвало такова искане.

Заседание на Народното събрание, когато то е във ваканция, се свиква от Председателя на парламента при реализиране на някоя от следните хипотези: по негова инициатива - каквато към момента няма; или по искане на една пета от народните представители.

Отправяне на искане от народни представители до Председателя на Народното събрание да упражни правото си и по своя инициатива да свика заседание на парламента, не е предвидено като процедура нито в Конституцията на Република България, нито в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради което такова искане няма правни последици.

Ако народни представители реализират предвидената в Конституцията възможност и внесат искане за свикване на заседание на Народното събрание, подписано от една пета от народните представители, заявявам че ще изпълня разпоредбата на чл. 44, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини