Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Декларация на Народното събрание за подкрепа на членството на България в ЕС
17/06/2004
ДЕКЛАРАЦИЯ
на 39-то Народно събрание на Република България за подкрепа на членството на България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г.


Ние, народните представители от Тридесет и деветото Народно събрание на Република България,

Потвърждавайки отново, че безусловен стратегически приоритет на Република България е членството в Европейския съюз от 1 януари 2007 година;

Отчитайки съдбовността на направения избор и необходимостта от завършване на реалните реформи в страната, свързаните с членството в Европейския съюз;

Като приветстваме приключването на преговорите с Европейския съюз, предшествани от подаването на молба за членство през 1995 г. от правителството на “Демократичната левица “, започнати и водени от правителството на ОДС и завършили при правителството на НДСВ и ДПС, и като подчертаваме увереността в собствените ни сили на общество, способно да формулира, отстоява и довежда до успешен край общонационални стратегически приоритети, за което са полагали усилия всички български институции;

Като осъзнаваме необходимостта от продължаване на реформите в страната с цел постигане на европейските стандарти;

Отчитайки силата на общата воля и решимост да доведем докрай подготовката на страната за членство в Европейския съюз в интерес на добруването на всички българи;


и на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

ДЕКЛАРИРАМЕ:


1. Ръководени от интересите на България и отговорността ни като народни избраници да продължим дейността, насочена към неотклонното изпълнение на поетия пред българските граждани ангажимент в срок да приемем цялото необходимо законодателство, въвеждащо достиженията на правото на ЕС в националния правен ред .

2. Като продължение на подкрепата от всички политически сили за промени в Конституцията на Република България от септември 2003 година и съобразявайки се изцяло и единствено с обществения интерес, да ускорим реформата в съдебната система за достигане на най-добрите практики в страните-членки на Европейския съюз и с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

3. Призоваваме правителството да засили подготовката на страната за членство в Европейския съюз и да информира Народното събрание за осъществяването и, за да може България своевременно и компетентно да бъде подготвена за успешно членство.

Убедени сме, че България се намира в края на един дълъг път. Решени сме да извървим и последните стъпки от този път и от 1 януари 2007 г. да тръгнем като равноправни партньори на Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехия и Швеция за изграждане на силна и благоденстваща Европа, в която България да заеме своето достойно място.
..................................................

Декларацията е приета с 201 гласа “за”, 3 “против” и 1 “въздържал се”.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини