Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Министърът на земеделието и храните в оставка проф. Димитър Греков представи Концепция за директните плащания на земеделските производители пред народните представители от ресорната комисия
29/07/2014

Министърът на земеделието и храните в оставка проф. Димитър Греков представи Концепция за директните плащания на земеделските производители пред народните представители от ресорната комисия. По отношение на финансирането на схемата за 2015 г. министър Димитър Греков подчерта, че заделеният бюджет е в размер на 55,8 млн. евро. Той уточни, че завишеното подпомагане по схемата се насочва към първите 300 дка на земеделските стопанства, като се планира индикативната ставка за декар да бъде около 15 лева. Необходим е по-справедлив подход към сектора и за целта ще се приложи регулаторен инструмент за намаление на плащанията на площ към съответния бенефициент с 5% за сумите между 150 000 и 300 000 евро и със 100% за субсидията над 300 000 евро, заяви Димитър Греков.

Министърът на земеделието и храните в оставка допълни, че за понятието „активен фермер” дефиницията предвижда физически и юридически лица да не получават директни плащания, ако обработваемите от тях земеделски площи са естествено поддържани в състояние, подходящо за паша или обработка и върху тях не се извършват минимални дейности.

Димитър Греков поясни, че за периода 2015 – 2020 г. Министерството на земеделието и храните си е поставило амбициозни цели за осигуряване на обвързана подкрепа за възможно най-широк набор от стопанства в секторите на животновъдството, зеленчукопроизводството и трайните насаждения. По думите му според концепцията за бъдещото прилагане на директните плащания България ще се възползва и от възможността за предоставяне на преходна национална помощ за тютюнопроизводителите и животновъдите.

По време на заседанието на Комисията по земеделието и храните в 42-рото Народно събрание стана ясно, че Концепцията за директни плащания предвижда и подпомагането на дребните земеделски стопани . Целта е повишаване на конкуретноспособността и заетостта, както осигуряване на допълнителни доходи. Димитър Греков отбеляза, че изискванията за младите земеделски производители на възраст до 40 г. ще се опростят. Цели се намаляване на трудностите в първоначалния период след създаването на земеделското предприятие, посочи той.

Председателят на парламентарната Комисия по земеделието и храните Светла Бъчварова подчерта, че Концепцията за директни плащания на земеделските производители трябва да бъде консенсусен документ. Според нея е възможно представената схема за малките стопанства да създаде проблеми в сектора. Светла Бъчварова определи изкуственото раздробяване на земеделските стопанства като огромен риск.

Представители на засегнатите браншови организации призоваха за взаимен компромис, за по-сериозен анализ и за строга регулация от страна на институциите. Според тях в основата на концепцията трябва да бъде цялостното развитие на земеделското производство.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини