Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене промени в Наказателния кодекс, свързани с разпространението на слухове срещу банките
16/07/2014

На заседанието си на 16 юли 2014 г. Народното събрание прие на първо четене промени в Наказателния кодекс, свързани с разпространението на слухове срещу банки. Депутатите обсъдиха два законопроекта за изменение на Наказателния кодекс, внесени от председателя на Комисията по бюджет и финанси Йордан Цонев и от Цецка Цачева и група народни представители от ПГ на ПП ГЕРБ.

Предложението, внесено от Йордан Цонев, предвижда санкция за този, който разпространява заблуждаваща или невярна информация или други сведения за банка или финансова институция, които могат да доведат до всяване на смут и страх в населението. Предложеното наказание е лишаване от свобода от две до пет години. При причиняване на значителни вреди или получени значителни неправомерни доходи, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба от пет до десет хиляди лева.

Законопроектът, предложен от народни представители от ГЕРБ, е свързан със завишаване на наказанията за шофиране в нетрезво състояние или след употреба на наркотични вещества, както и за бягство от мястото на извършено пътно произшествие.

Народното събрание прие на първо четене и Законопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Измененията са свързани със земеделски земи, включени в масиви за ползване и одобрени за подпомагане по мярка "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. или съответната мярка за периода 2013 - 2020 г. Предлага се тези земи да се разпределят на одобрените по мярката земеделски стопани. Условието е ползвателите да са регистрирали в общинската служба по земеделие правните си основания за участие в споразумение или разпределение за площи, които са по-големи или равни на одобрената за подпомагане площ. Предвижда се до изтичане на срока на поетия агроекологичен ангажимент местоположението и географските граници на тези земи да не могат да бъдат променяни.

Друга промяна предвижда да се извърши ревизия на сключените през последните 5 години договори за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд, включително на мерите, пасищата и ливадите. Председателят на Комисията по земеделието и храните Светла Бъчварова коментира, че проверката се налага, тъй като в последните 3-4 години имало сериозни нарушения при отдаване на земя на фирми с дейност не в областта на земеделието. По думите й тези фирми са имали възможност да ползват общински поземлен фонд, пасища и ливади, но не са имали никаква връзка с развитието на животновъдството в съответните региони.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини