Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по образованието и науката единодушно подкрепи промени в Закона за физическото възпитание и спорта и реши да предложи на Народното събрание да приеме законопроекта на първо четене
10/07/2014

Комисията по образованието и науката единодушно подкрепи промени в Закона за физическото възпитание и спорта и реши да предложи на Народното събрание да приеме законопроекта на първо четене.

С тази законова норма решаваме дългогодишния въпрос за претенциите на бившите собственици и даваме възможност да не се застроява повече територията на Националната спортна академия в София и Несебър, отбеляза председателят на Комисията по образованието и науката Ваня Добрева.

Със законопроекта се предлага да се допълни списъкът на спортните обекти и съоръжения с национално значение. В него се включват откритите спортни обекти и съоръжения, закритият спортен комплекс за обучение и тренировки и многофункционалната спортна зала – на територията на Национална спортна академия „Васил Левски” - София, а също и водната учебна спортна база на НСА в гр. Несебър. С промяната на статута им като обекти с „национално значение” ще се гарантира запазване на тяхната цялост, възможността за изпълнение на учебния и тренировъчния план на обучаващите се студенти и за практикуване на спорт от граждани в свободното им време.

Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова изрази подкрепата на министерството за тези промени. Това е дългогодишен проблем, допълни тя, това е правилната посока, за да бъдат защитени тези спортни бази и да останат публична държавна собственост и собственост на Национална спортна академия.

За нормалното функциониране на академията е необходимо да има добра спортна база, която да се стабилизира законово, отбеляза ректорът на Националната спортна академия Пенчо Гешев. Притесненията ни са, че сега действащия мораториум върху всички действия за разпореждане и строителни дейности на територията на НСА в гр. Несебър може да отпадне, допълни той.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини