Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Потребителят ще може да се откаже от договор от разстояние или извън търговския обект в 14-дневен срок, реши парламентът
10/07/2014

Потребителят ще може да се откаже от договора от разстояние или извън търговския обект в 14-дневен срок, а не в седемдневен, както досега, решиха народните представители с приетите на второ четене промени в Закона за защита на потребителите.

Потребителят ще има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи. 14-дневният срок започва да тече от датата на сключване на договора за услуги или от датата на приемане на стоките при договор за продажба.

Предвидени са и изключения от правото за отказ от такива договори, заради естеството на стоките или услугите. Измененията уреждат съдържанието на задължителната преддоговорна информация, която се предоставя от търговеца и е неразделна част от договора от разстояние или от договора извън търговския обект. При договори извън търговския обект, търговецът трябва да предостави задължителната преддоговорна информация, както и копие от подписания договор или потвърждение на договора. За неизпълнение на тези задължения, на физическите лица ще се налага глоба от 100 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. за всеки отделен случай. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба, записаха депутатите.

Създава се и правно основание за създаването на помирителни комисии към Комисията за защита на потребителите за решаване на потребителски спорове в областта на енергетиката, топлоснабдяването, водоснабдяването, телекомуникациите, превоза на пътници и в областта на финансовите услуги.

По-рано днес парламентът прие окончателно на второ четене законопроекта за защита на растенията.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини