Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът ратифицира две споразумения с Международната банка за възстановяване и развитие, свързани с пътната инфраструктура и с хидромелиоративния сектор
09/07/2014

Парламентът ратифицира две споразумения с Международната банка за възстановяване и развитие, свързани с пътната инфраструктура и с хидромелиоративния сектор.

Народното събрание ратифицира изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между агенцията "Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие от 25 октомври 2012 г. Изменението влиза в сила от 4 април. Целта е удължаване на срока на действие на споразумението до 26 октомври 2014 г. с оглед на по-пълното възползване от българска страна от консултантските услуги на Международната банка за възстановяване и развитие при усвояването на средствата от европейските фондове в областта на пътната инфраструктура. Предвиденото удължаване на срока на споразумението няма да доведе до промяна в неговата стойност, се посочва в доклада на парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Депутатите ратифицираха и Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните и Международната банка за възстановяване и развитие. Споразумението цели получаването на подкрепа за разработването на работещ и жизнеспособен хидромелиоративен сектор /напояване, отводняване и защита на земеделските земи от вредното въздействие на водите/ в България.

Парламентът и ратифицира Споразумението за търговия между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, подписано на 26 юни 2012 г. в Брюксел, както и актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз. Депутатите ратифицираха още протокола за изменение и допълнение на меморандума за разбирателство за изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество "България-Румъния" 2007-2013 година.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини