Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по икономическата политика и туризъм подкрепи и предлага на парламента да приеме на първо четене законопроект за небанковите финансови институции, предоставящи кредити на потребители
02/07/2014

Комисията по икономическата политика и туризъм подкрепи на 2 юли 2014 г. с 9 гласа „за” и предлага на парламента да приеме на първо четене законопроект за небанковите финансови институции, предоставящи кредити на потребители.

Проектът, внесен от народните представители Йордан Цонев и Румен Гечев, предвижда да се въведе лицензионен режим за дружествата, които по занятие предоставят кредити на потребители със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове и други възстановими средства. Предлага се лицензът да се издава от Комисията за финансов надзор, която в момента осъществява регулацията и надзора на небанковия финансов сектор.

Съгласно сегадействащия Закон за кредитните институции дружествата, различни от банки, които по занятие отпускат кредити, подлежат единствено на регистрация в Българска народна банка. Занижените изисквания на държавата за започване на този вид дейност и недостатъчният контрол доведе до разрастване на пазарния дял на тези услуги и до практики, при които потребителите на така наречените „бързи кредити” се оказаха потърпевши от нелоялни условия по сключените от тях договори и задължени да заплащат необосновано високи лихви, такси, неустойки, се отбелязва в мотивите на вносителите.

Предлага се да бъдат завишени изискванията към членовете на управителните и контролните органи, както и към всяко лице, оправомощено да управлява или представлява небанкова финансова институция, предоставяща кредити на потребители, към програмата за дейността на небанковите финансови институции, към финансовата отчетност на тези дружества, както и контрол по отношение на общите условия по отпускане на бързи кредити.

Със законопроекта са предвидени промени в Закона за Комисията за финансов надзор, насочени към осигуряване на пълна бюджетна самостоятелност на Комисията чрез финансирането й от такси, които се събират при осъществяване на законоустановените й правомощия. Възприемането на този законодателен подход, при който Комисията за финансов надзор ще се издържа самостоятелно, е насочено към осигуряване на необходимите условия за нейното нормално функциониране като регулаторен и надзорен орган на небанковия финансов сектор, се посочва в мотивите.

Възприемането на този законодателен подход, при който Комисията за финансов надзор ще се издържа самостоятелно, без субсидия, е насочено към осигуряване на необходимите условия за нормалното функциониране на комисията като регулаторен и надзорен орган на небанковия финансов сектор.

От ПГ на ГЕРБ предложиха от дневния ред на заседанието да отпаднат законопроектите за небанковите финансови институции, предоставящи кредити на потребители и за тютюна и тютюневите изделия, защото по тях няма съгласие между парламентарните партии. Предложението не беше прието и депутатите от ГЕРБ не участваха в обсъждането и гласуването на тези законопроекти. Председателят на комисията Алиосман Имамов посочи, че комисията трябва да бъде готова с тези законопроекти, ако те бъдат включени в програмата на Народното събрание за следващата седмица.

От министерствата на финансите и на икономиката и енергетиката заявиха, че подкрепят законопроекта, защото защитава интересите на потребителите и с него се попълва празнота, свързана с т.нар. бързи кредити. От ведомствата посочиха, че са готови да участват в прецизирането на някои от текстовете. Асоциацията на индустриалния капитал и Българската стопанска камара също изразиха мнения в подкрепа на проекта, но възразиха срещу преминаването на Комисията за финансов надзор към самоиздръжка, защото така тя ще бъде стимулирана да санкционира. От Асоциацията за небанково кредитиране посочиха, че подкрепят волята на законодателя за повече контрол, прозрачност и яснота, но има текстове, които трябва да се прецизират, защото са заплаха за функционирането на тази индустрия.

Комисията по икономическата политика и туризъм подкрепи и предлага на парламента да приеме на първо четене и законопроект за тютюна и тютюневите изделия, внесен от Алиосман Имамов и група народни представители. Една от  основните цели на предложения проект е да ограничи формите за незаконна търговия с тютюн и тютюневи изделия чрез приемане и прилагане на ефективни мерки за контрол или регулиране на веригата на доставки на тютюн. Предвижда се създаване на Изпълнителна агенция по тютюна и на регистри на тютюнопроизводителите, на лицата, изкупуващи суров тютюн и на лицата, търгуващи на територията на страната с промишлено обработен тютюн.

Комисията по икономическата политика и туризъм обсъди Указ № 157 на Президента на Република България за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, приет от Народното събрание на 18 юни 2014 г. С 9 гласа „за” комисията реши да предложи на Народното събрание да подкрепи повторно промените в закона и да отхвърли ветото на президента.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини