Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове Моника Панайотова и заместник-председателят на комисията Владимир Тошев участваха в срещата на председателите на КОСАК
30/01/2012

Председателят на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове Моника Панайотова и заместник-председателят на комисията Владимир Тошев участваха в срещата на председателите на КОСАК (комисиите по европейски въпроси на парламентите на държавите-членки на Европейския съюз и кандидатстващите за членство). Форумът се проведе на 29 и 30 януари 2012 г. в Копенхаген, Дания.

Представителите на комисиите по европейски въпроси на националните парламенти разговаряха с еврокомисаря за действията по климата Кони Хедегор и с еврокомисаря по междуинституционални отношения и администрация Марош Шефчович.

В рамките на срещата бяха обсъдени темите за енергийните приоритети на Европейския съюз до 2020 г., дълговата криза в Европа и икономическото управление на ЕС.

Председателят на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове Моника Панайотова изказа българската позиция по темата за икономическото управление на Европейския съюз. Тя акцентира върху три основни неща.

На първо място – ясния мандат, който българският парламент е дал на правителството по отношение на новия договор за стабилност, координация и управление на Икономическия и паричен съюз. Тя подчерта, че той се явява естествено продължение на политиката на България за фискална дисциплина и макроикономическа стабилност. Като пример за това Моника Панайотова посочи, че за 2011 г. България е имала публичен дълг от 16% от БВП и дефицит под 2%.

Вторият акцент бе поставен върху необходимостта държавите-членки да водят собствена суверенна данъчна политика като гаранция за запазването на конкурентните им предимства.

Третият акцент бе поставен на факта, че националните парламенти са гарант за фискалната и финансова стабилност на държавите-членки. В тази връзка председателят на Комисията по европейски въпроси постави въпрос на комисар Шефчович за процедурата при условие, че националните парламенти отхвърлят препоръките на Европейската комисия по отношение на проектите им за национални бюджети. Тя подчерта, че Народното събрание няма намерение да го прави, но иска да получи яснота по въпроса как това би повлияло на бюджетната процедура като цяло. Еврокомисарят увери, че към този момент няма предвидени санкции към държавите-членки. Той допълни, че е важно да се взимат под внимание препоръките на Комисията. Според него те предпазват страните от превишаване на фиксираните ограничения, което неминуемо ще рефлектира и върху техните икономики.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини