Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Слово на председателя на Народното събрание Цецка Цачева след полагането на клетва от новоизбраните президент и вицепрезидент на Република България
19/01/2012

Слово на председателя на Народното събрание Цецка Цачева след полагането на клетва от новоизбраните президент и вицепрезидент на Република България

19 януари 2012 г., Пленарна зала

Уважаеми господин Плевнелиев!
Уважаема госпожо Попова!

От името на народните представители ви поздравявам по повод полагането на клетвата и ви желая успешна мисия на отговорните държавни постове. Бързам да ви уверя, че Народното събрание, законодателният орган на Република България, има волята да поддържа градивен и конструктивен диалог с президентската институция.

Уважаеми господин Плевнелиев,

Днес Вие сте облечен в народното доверие, но, както прозвуча в словото Ви, си давате сметка, че зад това доверие стоят народните очаквания – за икономически просперитет, за  укрепване и задълбочаване на демокрацията, за утвърждаване на мястото на България в редиците на нейните приятели и съюзници. За по-добър, за достоен и смислен живот.

За изпълнението на тези очаквания работим и всички ние – законодателната, изпълнителната и съдебната власт – всяка в компетенциите, определени  й от Конституцията.

България е парламентарна република, господин Плевнелиев, но президентският пост е ключов, както казахте Вие – това е въпрос и на кауза. Президентът не само насърчава положителните развития, не само коригира крайности, той може – от него се очаква да предлага пътища за развитие.

Вие изразихте Вашите намерения – за активно участие в създаването на национална програма за развитие България 2020, за отваряне на президентската институция към гражданския сектор и за иницииране на обществен дебат по важните за всеки българин теми. Отново искам да Ви уверя, че българският парламент е готов да бъде активен Ваш партньор във всяка конструктивна инициатива в интерес на България и добруването на нейните граждани.

От президента се очаква и още нещо.

Живеем в сложни и тежки времена. Проблемите на страната и международните изпитания ни изправят пред тежки предизвикателства. Трябва да се вземат, както заявихте и Вие, трудни и отговорни решения. Как да ги съчетаем с очакванията на хората, как да оправдаем тези очаквания?

Казвала съм го и пак ще го кажа – трябва да работим за единението. Не само заради девиза, изписан на сградата на Народното събрание. Единението – разбирано не като празна дума или като изключване на различията – споровете и различните позиции са в основата на демокрацията и на развитието. Когато казвам единение, имам предвид съгласие за посоката, но и убедеността, че по пътя трябва да вървим всички заедно, че трябва да пазим усещането за общност – ние всички, всички професии, всички слоеве, всички етноси, млади и стари, сме граждани на тази страна, ние всички трябва да допринасяме за общия живот, ние всички сме отговорни той да стане по-добър и по-смислен.

В Народното събрание са фокусирани различни гледни точки – неговата функция е да изяви противоречията, да даде поле за сблъсък на идеи.

Вие, господин Плевнелиев – като президент, трябва и вярвам, че ще бъдете над тези сблъсъци.

Защото „Президентът олицетворява единството на нацията”, постановява Конституцията.

Аз Ви пожелавам да бъдете достоен обединител на нацията. Вие завършихте, господин Плевнелиев, речта си с една вярна и безспорна констатация: Всички българи можем, ако искаме да съградим. Аз Ви пожелавам да работите така, че в края на Вашия мандат всички ние – българите, да бъдем по-отговорни към нашата страна и един към друг, по-сплотени, по-единни, но и по-щастливи.
 
„На добър час, господин Плевнелиев”!
„На добър час, госпожо Попова”!

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини