Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие годишния отчет за дейността на Националната здравно-осигурителна каса за 2010 г.
12/01/2012

Парламентът прие годишния отчет за дейността на Националната здравно-осигурителна каса за 2010 г. През отчетната година в системата на здравната каса са извършени общо 3247 проверки, от които 1322 са финансови, а останалите - медицински. Това е с 25,6 процента повече в сравнение с 2009 г. Средно при една проверка са установявани 3,1 нарушения. Сред най-честите нарушения са неспазване на диагностично-лечебния алгоритъм, неспазване на индикациите за хоспитализация, непровеждане на лечение на придружаващи заболявания, припокриване на времето за работа на лекарите в извънболнична и болнична помощ. В отчета се посочва, че политическата обстановка през 2010 г. е била под влияние на финансовата и икономическа криза в световен мащаб, която се е отразила върху политическите, икономическите и социалните процеси в България. Здравеопазването е един от основните сектори, върху които кризата рефлектира, се посочва в документа.

Преди това депутатите одобриха и годишните доклади на Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по Закона за електронните съобщения и по Закона за пощенските услуги.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини