Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентаристи обсъдиха в София етичните проблеми на информационното общество и възможните законодателни решения
09/06/2008

Парламентаристи обсъдиха в София етичните проблеми на информационното общество и възможните законодателни решения

9 - 10 юни 2008 г.   

С "Добре дошли в родината на Джон Атанасов" заместник-председателят на Народното събрание проф. Любен Корнезов приветства на 9 юни 2008 г. участниците в двудневната международна конференция на тема "Информационни технологии и етика". Българският парламент беше домакин на Шестата сесия на Международната асамблея на парламентаристите за информационни технологии (МАПИТ) на 9 и 10 юни 2008 г.

Проф. Корнезов изрази надежда, че  сесията ще осигури добра основа за ползотворен дебат, пълноценен обмен на идеи и мнения. Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения Пламен Вачков представи българския опит в областта на информационните комуникации и технологии. Той посочи, че 38 процента от българското население използва стабилна интернет-връзка,  31 на сто от домакинствата имат интернет, както и около 81 процента от фирмите и организациите. Повече от 5000 фирми работят в IT сектора.

До края на 2009 г. трябва да бъдат създадени IT центрове във всички общини, в които да се осъществява обучение на съответни умения, каза Пламен Вачков. Той допълни, че до края на месеца ще бъде открит свръхкомпютърен център за целите на развитието на науката. През последните две години в сектора на информационните технологии са вложени 25 милиона лева частни инвестиции, допълни той.

Презентация пред участниците във форума направи известният българския учен акад. Кирил Боянов. Той отбеляза, че в мрежата дневно има повече от 12 милиарда нежелани съобщения /СПАМ/ и човек губи от осем до десет дни годишно, за да изтрие нежеланата поща. Според него регулацията е най-голямата заплаха за интернет, но са необходими мерки за подобряване на защитата интернет и информационните технологии. Акад. Боянов предложи да се въведат етични кодекси, хармонизирани между отделните парламенти.

Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Минчо Спасов беше избран за президент на МАПИТ. Съгласно установената практика президентът е от страната, в която е настоящата сесия на Асамблеята. Досега той беше вицепрезидент на организацията. В двудневната конференция участваха представители на законодателните органи на 24 държави-членки, а като наблюдатели бяха поканени парламентаристи от 14 страни.

Форумът завърши с приемане на заключителна декларация от София, в която бяха отразени резултатите от дебатите и волята на парламентаристите за законодателни инициативи за развитие на информационното общество. За вицепрезидент на организацията беше избран С. С. Алувалия, народен представител от Индия. Индия ще бъде домакин на следващата сесия на МАПИТ през 2009 г.

На 10 юни 2008 г. председателят на Народното събрание Георги Пирински приветства участниците в Шестата сесия на МАПИТ. Той даде висока оценка на поставените от парламентаристите въпроси за разликите при достъпа до Интернет технологиите от различни социални групи. Георги Пирински подчерта, че от голямо значение са и текстовете на декларацията, приета от участниците във форума, които отчитат потребността от регулаторни механизми на базата на общи етични норми при ползване на високите технологии, но и определят граница, която да не позволи прекалена намеса на правителствата в ИКТ сектора. Закрилата на децата и зловредното вмешателство в Интернет средата също бяха обект на специално внимание в дискусиите, отбеляза председателят на Народното събрание и допълни, че за българския парламент дискусията по тези въпроси е важна и навременна.

Българският парламент беше и домакин на международен семинар "Електронният парламент - предизвикателства и възможности на регионалния подход". Организатори са Регионалният секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа и Глобалният център за информационни и комуникационни технологии. Представители на парламенти от Югоизточна Европа разискват доколко институциите на законодателната власт в държавите им имат стратегия за електронизация на парламентите и на връзките с обществеността. Сред проблемите, освен липсата на средства в някои от страните от региона, са и няколкото официални езика, използвани в част от държавите. В дискусиите участваха и представители на Глобалния център за информационни и комуникационни технологии към Народното събрание на Р България.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини