Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие текстове от обобщения законопроект за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА
30/11/2006

Народното събрание прие текстове от обобщения законопроект за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА

 На заседанието си на 30 ноември 2006 г. Народното събрание прие на второ четене текстове от обобщения законопроект за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност (ДС) и разузнавателните служби на Българската народна армия (БНА). С текстовете се урежда правото на достъп на всеки гражданин до информацията, събирана за него или за неговите починали съпруг или съпруга или роднини по права линия до втора степен, в Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.


 Всеки ще има право и на достъп до документите на Държавна сигурност и разузнавателните управления на Българската народна армия за научноизследователска, публицистична и проучвателна дейност по реда на Закона за достъп до обществена информация.


 Обявяването на принадлежност на лице към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия ще се извършва с решение на 9-членна комисия, която ще се избира от Народното събрание. Решението ще се обявява на проверяваното лице и ще се публикува в интернет-страницата и в бюлетина на комисията, прие парламентът. Проверяваното лице ще може да обжалва по реда на административнопроцесуалния кодекс.

 
 Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия ще се установява при наличието на дейност като щатен или нещатен служител, или секретен сътрудник към тях.


 Установяването на принадлежност към ДС и разузнавателните служби на БНА ще е задължително за всички, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за президент и вицепрезидент, народни представители в българския и в Европейския парламент, кметове и общински съветници. 

    
 Установяването на принадлежност ще е задължително и за лица, посочени като длъжници или които са били членове на управителен, или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина на БНБ по закона за информация за необслужвани кредити.


 На проверка за принадлежност няма да подлежат родените след 16 юли 1973 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини