Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие промени в Закона за местните данъци и такси
29/11/2006

Народното събрание прие промени в Закона за местните данъци и такси

 На заседанието си на 29 ноември 2006 г. Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за местните данъци и такси. Поправките предвиждат да се увеличи с 20 на сто данъчната оценка на недвижимите имоти. Предлага се измененията, внесени от Министерския съвет, да влязат в сила от 1 януари 2007 г.

 
 Народното събрание прие на първо четене и изменения на Закона за акцизите и данъчните складове. С промените се предвижда въвеждане на акциз за кокса, въглищата и електрическата енергия.


 Парламентът прие на второ четене текстове от  Обобщения законопроект за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.


 Народното събрание гласува на първо четене и промени в Закона за пътищата. С поправките се подобряват възможностите на държавата да поддържа републиканската пътна инфраструктура.


 Парламентът денонсира Търговската спогодба между  България и Перу във връзка с изпълнение на поети задължения от страната ни в преговорния процес за присъединяване към Европейския съюз по глава "Външни отношения". Предвижда се след присъединяването на България към ЕС търговските й отношения с Перу да се развиват в съответствие с Рамковото споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Картагенското споразумение и неговите страни-членки.


 Народните представители ратифицираха Процедурните правила на инициативата "Десетилетие на ромското включване 2005- 2015 г.". Инициативата е международен проект, подкрепен от 8 държави, открита с подписването на учредителна декларация на 2 февруари 2005 г. За периода 01.06.2006 - 01.06.2007 г. председателството е поето от България.


  Депутатите ратифицираха и Споразумение между правителството на България и Съвета на Европа относно статута на Информационния офис на Съвета на Европа в София. Предвижда се досега действащите информационни центрове - в София и във Велико Търново, да се заменят от Информационен офис в София.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини