Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народните представители гласуваха на първо четене проектобюджета за 2007 г.
16/11/2006

Народните представители гласуваха на първо четене проектобюджета за 2007 г.

16 ноември 2006 г.

Парламентът гласува на първо четене проектобюджета за 2007 г. Проектозаконът за държавния бюджет на Република България за 2007 г. бе подкрепен от 150 народни представители, против гласуваха 59 депутати, двама се въздържаха. 

Дебатите продължиха повече от десет часа. В пленарната зала присъстваха премиерът Сергей Станишев и министри от кабинета. Дискусията бе предавана пряко по БНТ и БНР.


Политиката на бюджета за 2007 е насочена към максимално усвояване на европейските фондове, заяви председателят на комисията по бюджет и финанси Петър Димитров. Той представи пред депутатите становището на комисията по проектозакона за държавния бюджет.

Основните макроикономически показатели предвиждат ниво на брутния вътрешен продукт по текущи цени 51,141 милиарда лева и реален ръст от 5,8 на сто или с 4,437 милиарда лева повече от 2006 г. Заложената средногодишна инфлация е 4,4 на сто, а в края на годината - 3,1 на сто. Дефицитът по текущата сметка се предвижда да бъде 11,8 на сто от БВП или 3,067 милиарда евро, а търговското салдо да достигне минус 5,725 милиона евро или 21,9 на сто от БВП. Предвидените преки чуждестранни инвестиции са 10,4 на сто от БВП или 2,709 милиарда евро.

Планираните приходи в консолидирания държавен бюджет са 21,327 милиарда лева, от които 17,499 милиарда лева данъчни приходи, 4,567 милиарда лева - от осигурителни фондове, 2,740 милиарда лева неданъчни приходи и 1,088 милиарда лева - помощи.

Разходите се предвижда да бъдат 20,941 милиарда лева, като от тях 16,539 милиарда лева - текущи разходи; 2,732 милиарда лева - капиталови разходи, 70 милиона лева - резерв за стихийни бедствия, 235 милиона лева - резерв за структурни реформи и други, 730 милиона лева - за лихви. Вноската по бюджета на Европейския съюз е 634,4 милиона лева.    

Планираният излишък е 0,8 на сто или 385,6 милиона лева. Спрямо 2006 г. се предвижда данъчните приходи да бъдат 2,450 милиарда лева повече, от които 791,5 милиона лева от ДДС; 539,5 милиона лева - от акцизи, 406 милиона лева - от данък върху доходите на физическите лица, 359,4 милиона лева - от корпоративни данъци, 376,1 милиона лева - от осигурителни вноски, и 399,9 милиона лева помощи. Очаква се намаление от мита и митнически такси със 117,5 милиона лева и на други данъци - с 13 милиона лева спрямо 2006 г.

От публичните разходи за заплати и стипендии са предвидени с 371,1 милиона лева повече от 2006 г. или 3,162 милиарда лева общо, за дълготрайни активи - 511 милиона повече или 2,732 милиарда лева. Издръжката на бюджетните организации ще бъде с 270 милиона лева повече - 4,047 милиарда лева общо, а за непредвидени и неотложни разходи са предвидени с 28 милиона лева по-малко от тази година - 305,4 милиона лева. По отношение на капиталовите разходи приоритет за инвестиции са сферите транспорт, отбрана и сигурност, околна среда, благоустройство, селско стопанство.

За заплати на работещите в бюджетната сфера са заложени над 3 милиарда лева, което включва и индексиране с 10 на сто на заплатите от 1 юли. Минималната работна заплата за страната ще бъде увеличена от 160 на 170 лева.

Разходната част предвижда 1,775 милиарда лева за общите държавни служби, от които за наука 188,2 милиона лева или 0,4 на сто от БВП, за отбрана и сигурност - 2,754 милиарда лева, като само за отбрана средствата са 1,157 милиарда лева или 2,3 на сто. За  образование парите са 2,138 милиарда лева или 4,2 на сто от БВП и за здравеопазване- 2,216 милиарда лева или 4,3 на сто от БВП. За социално осигуряване, подпомагане и грижи ще бъдат изразходвани 6,711 милиарда лева или 13,1 на сто, от които за пенсии 4,428 милиарда лева или 8,7 от БВП и за социални помощи и обезщетения - 1,697 милиарда лева или 3,3 на сто.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини