Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти
15/11/2006

Народното събрание прие Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти

 На заседанието си на 15 ноември 2006 г., Народното събрание прие на второ четене Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС.

 
 Със закона се урежда редът за пазарните мерки, включени в Общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС, мерките за държавно подпомагане, които са част от Общата селскостопанска политика на ЕС и функциите на органите и организациите, които са компетентни да прилагат тези мерки.


 Парламентът прие на първо четене и три законопроекта за промени в Закона за кооперациите.

На първо четене беше гласуван и законопроектът за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини