Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

15/11/2006
1. Закон за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

2. На първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за кооперациите.

3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини