Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие окончателно текстове от Закона за устройство на черноморското крайбрежие
10/11/2006

Народното събрание прие окончателно текстове от Закона за устройство на черноморското крайбрежие

На заседанието си на 10 ноември 2006 г., Народното събрание прие на второ четене текстове от законопроекта за устройството на черноморското крайбрежие.

Със закона се уреждат обществените отношения, свързани с условията и реда за определяне на териториалния обхват на черноморското крайбрежие и на крайбрежната плажна ивица, изискванията, правилата и нормативите за тяхното устройство, ползване, застрояване и опазване.
Законът ще урежда и отношенията, свързани с правомощията и координацията на дейността на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и на органите на местното самоуправление, както и взаимоотношенията им с физическите и юридическите лица при осъществяване на държавната политика по устройство на черноморското крайбрежие.
Сред целите на закона са и осигуряване на свободен обществен достъп до морския бряг, опазване, съхраняване и разумно използване на природните ресурси, предотвратяване и намаляване на замърсяването на черноморското крайбрежие, защитата на морския бряг от ерозия, абразия и свлачищни процеси, възстановяване и опозване на естествения ландшафт и културно-историческото наследство.


Парламентът ратифицира изменение номер 1 на договора за финансиране между България и Европейската инвестиционна банка (България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица). То предвижда да се удължи срокът за усвояване на отпуснат от Европейската инвестиционна банка инвестиционен заем за съфинансиране на проекта "Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води по басейна на река Марица в градовете Стара Загора, Димитровград и Хасково" до 30 април 2009 г.


Във времето за парламентарен контрол на депутатски въпроси отговариха вицепремиерът Ивайло Калфин и министрите Асен Гагаузов, Емилия Масларова, Пламен Орешарски и Петър Мутафчиев.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини