Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 23/03/2020 28/2020
Закон за ратифициране на Рамково споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие 20/03/2020 26/2020
Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 13/03/2020 23/2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето 13/03/2020 23/2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия 12/03/2020 26/2020
Закон за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права 12/03/2020 26/2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа 11/03/2020 26/2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата 06/03/2020 25/2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие 28/02/2020 21/2020
Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица 20/02/2020 18/2020