Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи 01/07/2020 60/2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. 26/06/2020 60/2020
Закон за допълнение на Закона за Българския Червен кръст 25/06/2020 60/2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози 25/06/2020 60/2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 17/06/2020 57/2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 10/06/2020 55/2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения 04/06/2020 54/2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 03/06/2020 54/2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите 03/06/2020 54/2020
Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (Република България), от една страна, и Международната банка за възстановяване и развитие, от друга страна, подписано на 12 февруари 2020 г. 29/05/2020 52/2020