Германският Бундестаг под патронажа на Председателя на Бундестага предоставя съвместно с трите университета в Берлин Международна парламентарна стипендия.

Ежегодно се насърчават 120 души от 41 нации. Стипендията има за цел да изгражда сътрудничеството между Германия и страните-участници, да се стимулират демократичните ценности и така да се подпомага културното многообразие. Продължителността на програмата е от 1 март до 31 юли. По време на този период стипендиантите посещават мероприятия и семинари и осъществяват пълна практика в бюрото на депутат в Бундестага.

Практиката протича чрез активната работа на стипендианта. Задачите ще са експертни разработки, писане на слова, писма и статии, подготовка на съвещания, както и дейност в секретариата.
Придружаването на депутата в избирателния район също е една от задачите.

По време на целия период стипендиантите са записани като студенти в университета “Хумболдт” и по желание като слушатели в друг университет.

След края на програмата стипендиантите могат да се възползват и от многото Алумни-клубове, които са създадени от бившите стипендианти и да станат техни членове.

Кандидатстването за България е възможно за всички български граждани, които имат завършено висше образование и към началото на програмата не са навършили 30 години. Допълнителни изисквания са много доброто владеене на немски език, както и познания от областта на германската политика, общество и история. Друга предпоставка е също така и стремежът към назначение в държавната администрация или друга дейност в обществения сектор в родината.

За въпроси относно IPS, можете да се обръщате към Посолството на Германия в София, на следния e-mail-адрес: ips(at)sofi.diplo.de

За допълнителна информация и формуляри за кандидатстване: