Адрес на Народното събрание

София 1169
Пл. „Народно събрание“ №2 (Пленарна зала)

Пл. „Княз Александър I“ №1 (Комисии и кабинети на народни представители)
централа: 00359 2 939 39
факс: 00359 2 981 31 31
e-mail: infocenter@parliament.bg