Адрес на Народното събрание

София 1169
Пл. „Княз Александър I“ №1 :

  • пленарна зала; 
  • комисии; 
  • кабинети на народни представители

Пл. „Народно събрание“ №2 :

  • приемна за граждани; 
  • предоставяне на достъп до обществена информация;
  • обществени поръчки

централа: 00359 2 939 39
факс: 00359 2 981 31 31
e-mail: infocenter@parliament.bg