Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейския парламент
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
Позиции и резолюции, приети от Европейския парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 14 до 17 септември 2020 г. D309294/20 12/10/2020
Позиции и резолюции, приети от Европейския парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 17 до 19 юни 2020 г. D307452/20 14/07/2020
Позиции и резолюции, приети от Европейския парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 13 до 15 май 2020 г. D306455/20 19/06/2020
Позиции и резолюции, приети от Европейския парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 16 до 17 април 2020 г. D305407/20 12/05/2020
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия на 26 март 2020 г. D305008/20 21/04/2020
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 10 до 13 февруари 2020 г. D303796/20 06/03/2020
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 29 до 30 януари 2020 г. D303416/20 02/03/2020
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 13 до 16 януари 2020 г. D200231/20 11/02/2020
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 16 до 19 декември 2019 г. D301699/20 04/02/2020
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 25 до 28 ноември 2019 г. D200110/20 15/01/2020
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 13 до 14 ноември 2019 г. D317926/19 12/12/2019
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 21 до 24 октомври 2019 г. D316564/19 22/11/2019
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 9 до 10 октомври 2019 г. D315799/19 13/11/2019
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 16 до 19 септември 2019 г. D313695/19 14/10/2019
Резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 15 до 18 юли 2019 г. D311422/19 05/09/2019
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 15 до 18 април 2019 г. D308332/19 11/06/2019
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 11 до 14 март 2019 г. D306794/19 03/05/2019
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 25 до 28 март 2019 г. D306736/19 02/05/2019
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 11 до 14 февруари 2019 г. D200662/19 27/03/2019
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 30 до 31 януари 2019 г. D304529/19 19/03/2019