Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за обявяване на извънредно положение
13/03/2020

 


РЕШЕНИЕ

за обявяване на извънредно положение

 Народното събрание по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19

РЕШИ:

1. Обявява извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г.

2. Възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19 и в съответствие с чл. 57, ал. 3 от Конституцията на Република България.

 Решението е прието от 44-то Народно събрание на 13 март 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

2447