Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса
11/03/2020

 


РЕШЕНИЕ

за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване

РЕШИ:

Избира Петко Ненков Салчев за управител на Националната здравноосигурителна каса.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 13 март 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

2456