Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията
14/02/2020

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 4 от Закона за електронните съобщения

РЕШИ:

Избира Кристина Георгиева Андонова-Хитрова за заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 21 февруари 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

1920