Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси
30/06/2014

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Даниела Йорданова Панайотова за член на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 16 юли 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

4932