Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Декларации и обръщения
Декларация относно подписването на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония
26/07/2017

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

относно подписването на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония

Водени от:

•  приемствеността в преговорния процес по Договора, провеждан от редица български правителства, представляващи целия политически спектър в Република България;

•  стремежа за по-нататъшно развитие на добросъседството и приятелството между Република България и Република Македония;

•  необходимостта от развитие на сътрудничеството във всички области на основата на взаимно уважение, доверие, разбирателство и зачитане на интересите на Република България и Република Македония;

•  желанието за активизиране на икономическите и културните връзки и близките контакти между гражданите на Република България и Република Македония;

•  разбирането, че европейската перспектива на Република Македония е гаранция за сигурността, стабилността и просперитета на региона,

Народното събрание на Република България:

1. Оценява положително усилията на правителствата на Република България и на Република Македония за финализиране на преговорите по Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество и очаква подписването да бъде осъществено в съответствие с предварителните договорености между двете страни.

2. Изразява готовност да стартира ратификационните процедури в най-кратък срок след подписването му.

3. Очаква Договорът да постави на стабилна, принципна и прагматична основа отношенията между двете държави и да бъде от пряка полза за техните граждани.

4. Предлага Министерският съвет да внася в Народното събрание ежегоден доклад за изпълнението на Договора след неговото подписване, ратификация и влизането му в сила.

Декларацията е приета от 44-то Народно събрание на 27 юли 2017 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

5659