Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
Решение за изпълнение на Съвета за отправяне на препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на прилагането от Литва на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система 14164/19 21/11/2019
Решение за изпълнение на Съвета за отправяне на препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на прилагането от Литва на достиженията на правото от Шенген в областта на връщането 14174/19 21/11/2019
Решение за изпълнение на Съвета за отправяне на препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на прилагането от Литва на достиженията на правото от Шенген в областта на управлението на външните граници 14162/19 21/11/2019
Доклад до Европейския парламент и националните парламенти за работата на Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност в периода юли 2017 – декември 2018 година 7500/19 19/03/2019
Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на прилагането от Латвия на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система 5798/19 28/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на прилагането от Швейцария на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система 5250/19 25/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета за отправяне на препоръка за отстраняване на недостатъците, установени в оценката за 2017 г. на прилагането от Нидерландия на достиженията на правото от Шенген в областта на общата визова политика 5253/19 25/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на прилагането от Финландия на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система 5251/19 25/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета за отправяне на препоръка за отстраняване на недостатъците, установени в оценката от 2018 г. на прилагането от Белгия на достиженията на правото от Шенген в областта на общата визова политика 5252/19 25/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за отстраняване на сериозните недостатъци, установени при оценката от 2017 г. на прилагането от Швеция на достиженията на правото от Шенген в областта на управлението на външните граници 5236/19 24/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2017 г. на прилагането от Норвегия на достиженията на правото от Шенген в областта на връщането 5237/19 24/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2017 г. на прилагането от Нидерландия на достиженията на правото от Шенген в областта на управлението на външните граници (ГКПП EUROPOORT, Hoek van Holland, летище Ротердам—Хага и Националния координационен център) 5240/19 24/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за преодоляване на недостатъците, установени в оценката на Република Португалия за 2017 г. относно прилагането на достиженията на правото от Шенген в областта на полицейското сътрудничество 5233/19 24/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на прилагането от Латвия на достиженията на правото от Шенген в областта на общата визова политика 5243/19 23/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2017 г. на прилагането от Кралство Испания на достиженията на правото от Шенген в областта на полицейското сътрудничество 5245/19 23/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на прилагането от Конфедерация Швейцария на достиженията на правото от Шенген в областта на полицейското сътрудничество 5249/19 23/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за преодоляване на недостатъците, установени в оценката на Испания за 2017 г. относно прилагането на достиженията на правото от Шенген в областта на управлението на външните граници 14310/18 26/11/2018
Заключенията, приети от Европейския съвет (член 50) на заседанието на 21 ноември 2018 г. Проект на споразумение за оттегляне Политическата декларация, очертаваща рамката на бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство 20015/18 25/11/2018
РЕЗУЛТАТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА 3645-о заседание на Съвета Общи въпроси - чл. 50, Люксембург, 16 октомври 2018 г. 13126/18 16/10/2018
РЕЗУЛТАТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА 3644-о заседание на Съвета Общи въпроси, Люксембург, 16 октомври 2018 г. 13125/18 16/10/2018