Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
Позиции и резолюции, приети от Европейския парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 17 до 19 юни 2020 г. D307452/20 14/07/2020
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 13 до 14 ноември 2019 г. D317926/19 12/12/2019
Решение за изпълнение на Съвета за отправяне на препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на прилагането от Литва на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система 14164/19 21/11/2019
Решение за изпълнение на Съвета за отправяне на препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на прилагането от Литва на достиженията на правото от Шенген в областта на връщането 14174/19 21/11/2019
Решение за изпълнение на Съвета за отправяне на препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на прилагането от Литва на достиженията на правото от Шенген в областта на управлението на външните граници 14162/19 21/11/2019
Доклад до Европейския парламент и националните парламенти за работата на Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност в периода юли 2017 – декември 2018 година 7500/19 19/03/2019
Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на прилагането от Латвия на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система 5798/19 28/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на прилагането от Швейцария на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система 5250/19 25/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета за отправяне на препоръка за отстраняване на недостатъците, установени в оценката за 2017 г. на прилагането от Нидерландия на достиженията на правото от Шенген в областта на общата визова политика 5253/19 25/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на прилагането от Финландия на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система 5251/19 25/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета за отправяне на препоръка за отстраняване на недостатъците, установени в оценката от 2018 г. на прилагането от Белгия на достиженията на правото от Шенген в областта на общата визова политика 5252/19 25/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за отстраняване на сериозните недостатъци, установени при оценката от 2017 г. на прилагането от Швеция на достиженията на правото от Шенген в областта на управлението на външните граници 5236/19 24/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2017 г. на прилагането от Норвегия на достиженията на правото от Шенген в областта на връщането 5237/19 24/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2017 г. на прилагането от Нидерландия на достиженията на правото от Шенген в областта на управлението на външните граници (ГКПП EUROPOORT, Hoek van Holland, летище Ротердам—Хага и Националния координационен център) 5240/19 24/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за преодоляване на недостатъците, установени в оценката на Република Португалия за 2017 г. относно прилагането на достиженията на правото от Шенген в областта на полицейското сътрудничество 5233/19 24/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на прилагането от Латвия на достиженията на правото от Шенген в областта на общата визова политика 5243/19 23/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2017 г. на прилагането от Кралство Испания на достиженията на правото от Шенген в областта на полицейското сътрудничество 5245/19 23/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на прилагането от Конфедерация Швейцария на достиженията на правото от Шенген в областта на полицейското сътрудничество 5249/19 23/01/2019
Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за преодоляване на недостатъците, установени в оценката на Испания за 2017 г. относно прилагането на достиженията на правото от Шенген в областта на управлението на външните граници 14310/18 26/11/2018
Заключенията, приети от Европейския съвет (член 50) на заседанието на 21 ноември 2018 г. Проект на споразумение за оттегляне Политическата декларация, очертаваща рамката на бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство 20015/18 25/11/2018