Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за допълнение на Закона за българското гражданство 002-01-13 27/03/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство 054-01-26 20/03/2020 ЙОРДАН ЦОНЕВ;ХАМИД ХАМИД;ТОМА БИКОВ;МАНОИЛ МАНЕВ;ДЕСИСЛАВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА;СТАНИСЛАВ ИВАНОВ;АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ;АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията 054-01-25 19/03/2020 АЛЕКСАНДЪР СИДИ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;МАРИЯ ЦВЕТКОВА;МИЛЕН МИХОВ;
Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие 002-02-4 18/03/2020 Министерски съвет
Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание 054-01-24 16/03/2020 ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА;КРАСИМИР ЦИПОВ;АННА АЛЕКСАНДРОВА;ТАНЯ ПЕТРОВА;ЛИЛЯНА РАДЕВА;ВАСИЛ ЦВЕТКОВ;КРАСЕН КРЪСТЕВ;БОРИСЛАВ БОРИСОВ;АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ;МИЛЕНА ДАМЯНОВА;ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА;АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ;ХРИСТО ГАДЖЕВ;ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА;КОНСТАНТИН ПОПОВ;АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ;МАРИЯ ИЛИЕВА;ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА;АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ;ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ;
Законопроект за спиране на срокове по граждански, административни, наказателни и изпълнителни производства по време на обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.) извънредно положение върху цялата територия на Република България 054-01-23 16/03/2020 КОРНЕЛИЯ НИНОВА;КРИСТИАН ВИГЕНИН;ДРАГОМИР СТОЙНЕВ;ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ;КРУМ ЗАРКОВ;ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА;ХРИСТО ПРОДАНОВ;
Законопроект за изменение на Наказателния кодекс 054-01-22 13/03/2020 АННА АЛЕКСАНДРОВА;ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА;КРАСИМИР ЦИПОВ;ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ;АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ;МАРИЯ ИЛИЕВА;СИМЕОН НАЙДЕНОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;СТОЯН БОЖИНОВ;ЯВОР НОТЕВ;ХАМИД ХАМИД;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето 054-01-21 13/03/2020 ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;КРЪСТИНА ТАСКОВА;ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ;БОРИС БОРИСОВ;ВЕНКА СТОЯНОВА;АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ;РУМЕН ГЕНОВ;ЕМИЛ ТОНЧЕВ;ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ;ЯВОР НОТЕВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;
Законопроект за ратифициране на Шестия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа 002-02-3 12/03/2020 Министерски съвет
Законопроект за допълнение на Закона за Българския Червен кръст 054-01-20 09/03/2020 АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;