Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
  • Дата на раждане : 16/01/1969 с. Крушовица, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;френски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: korneliya.ninova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "БСП за България"
председател на ПГ 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
02/06/2017
Питане към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
07/07/2017
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно Бяла книга за развитието на Европа, предложена от г-н Юнкер - председател на Европейската комисия.
Отговорено в зала на 07/07/2017.
13/07/2018
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството по въпросите на миграцията в България и Европа.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
22/11/2019
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политика по национална сигурност, свързана с приемането на страната в Шенген.
Отговорено в зала на 22/11/2019.
06/12/2019
Питане към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктура във ВиК сектора, с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите, и финансовите инструменти, предвидени за това.
Отговорено в зала на 06/12/2019.
14/02/2020
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно машинно гласуване на изборите за народни представители през 2021 г.
Отговорено в зала на 14/02/2020.
07/02/2020
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно действия на МВР спрямо 73-годишната С. Л. (баба С.).
Отговорено в зала на 07/02/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-30
09/11/2018
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
15/11/2017
Отстраняване от заседание
Статус: Наложено
05/09/2018
Забележка
Статус: Наложено
05/09/2018
Забележка
Статус: Наложено