Съгласно раздел I, т. 1 от Процедурните правила срокът за предложения за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране изтича в 18 ч. на 15 юли 2020 г.