Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно смяна на ръководител на СТИВ - Ирак, Ербил, регион Кюрдистан, Република Ирак Емил Караниколов, министър на икономиката 22/06/2018 в процес на обработка
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно смяна на ръководител на СТИВ - Ирак, Ербил, регион Кюрдистан, Република Ирак Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 22/06/2018 в процес на обработка
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно по-високо заплащане и по-добри условия за полагане на нощния труд Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 22/06/2018 в процес на обработка
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно размера на инвестиции от Гърция Емил Караниколов, министър на икономиката 22/06/2018 в процес на обработка
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно размера на инвестиции от Саудитска Арабия Емил Караниколов, министър на икономиката 22/06/2018 в процес на обработка
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно размера на инвестиции от Кралство Испания Емил Караниколов, министър на икономиката 22/06/2018 в процес на обработка
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно размера на инвестиции от Катар Емил Караниколов, министър на икономиката 22/06/2018 в процес на обработка
НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ; Относно облагането на доходи на физически лица получени чрез печалба от участие в хазартни игри Владислав Горанов, Министър на финансите 22/06/2018 в процес на обработка
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно производства по придобиване на българско гражданство и техния брой по години Цецка Цачева, Министър на правосъдието 22/06/2018 в процес на обработка
ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ; Относно финансово състояние на УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 22/06/2018 в процес на обработка
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно дейността на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) Цецка Цачева, Министър на правосъдието 22/06/2018 в процес на обработка
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитет на съоръженията за съхранение на течна торова маса Нено Димов, Министър на околната среда и водите 22/06/2018 в процес на обработка
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно конвенциите за уреждане на гражданството на лица с двойно гражданство и за предотвратяване на възникването на двойно гражданство Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 22/06/2018 в процес на обработка
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно подкрепа за доставки на хляб и хранителни продукти в малки и планински селища Владислав Горанов, Министър на финансите 22/06/2018 в процес на обработка
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно разширение на Голямоконарско шосе, свързващо АМ "Тракия" с. гр. Пловдив Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/06/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно необходимост от основен ремонт на преминаващ изцяло по територията на Старозагорска област, третокласен път ІІІ-5701, част от Републиканската пътна мрежа на България Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/06/2018 неотговорено
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; Относно подпомагане на розопроизводстводителите Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 21/06/2018 неотговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно приема на децата в детски заведения и в първи клас в по-големите градове в страната Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 21/06/2018 неотговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно постъпил сигнал от Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия - гр. София Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 21/06/2018 неотговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно проблеми в предоставянето на услугите в домашна среда ("Личен асистент" и "Домашен помощник") за подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и/или в риск от социално изключване Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 21/06/2018 неотговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно инфраструктурата на ГКПП Капитан Петко войвода до град Свиленград Владислав Горанов, Министър на финансите 21/06/2018 неотговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; Относно участие на заместник-министър Димитрова в Конференция в Ню Йорк Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 20/06/2018 неотговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно Решение на Европейската комисия, касаещо големите горивни инсталации Нено Димов, Министър на околната среда и водите 20/06/2018 неотговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно промени в наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с ПМС № 11/2013 г Нено Димов, Министър на околната среда и водите 20/06/2018 неотговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно размера на събраните екотакси за новорегистрирани МПС и техния брой за 2017 г. Нено Димов, Министър на околната среда и водите 20/06/2018 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно създаването на специализирани карти по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/06/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно изпълнението на ОП "Развитие на човешките ресурси" в рамките на приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет "Социално икономическа интеграция на марганилизирани общности като ромите" Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 20/06/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно реалните възможности за интеграция, трудова и социална, на хората с увреждания Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 20/06/2018 неотговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно подпомагане и компенсация на земеделските производители при природни бедствия Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/06/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно способности на МВР за реагиране при радиационни, химически и биологически заплахи Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 15/06/2018 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно извършена селекция по програма "Еразъм+", КД 1 "Мобилност за младежки работници" и КД2 "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики" - дейност "Стратегически партньорства за обмен на добри практики", сектор "Младеж" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 15/06/2018 оттеглен
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно писмен отговор с изх. № 0201-86/04.05.2018 г относно контрол по дейността на дърводобива и лесокултурната дейност Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 15/06/2018 неотговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно изграждането на площадки за противоградна защита в област Хасково Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/06/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно ремонтни дейности на път 3-308 Ябланица - Златна Панега и път 3-1031 Роман - Червен бряг, община Роман, област Враца Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/06/2018 неотговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; Относно концентрацията на собствеността на земеделската земя в Република България Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно административното натоварване на лекарския състав при отчитане на дейността на лечебните заведения Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 13/06/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно експлоатация на български работници от български фирми в Белгия Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 13/06/2018 неотговорено
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ; Относно Прилагането на § 40 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за развитието на академичния състав в Република България ( обн. в ДВ, бр.30 от 2018 г. в сила от 04.05.2018 г.) Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 13/06/2018 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ; Относно договори на Агенция "Пътна инфраструктура" за пътно поддържане на републиканската пътна мрежа в периода 2014 г. - 2018 г. Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/06/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно мерки за подкрепа на младите фермери чрез програми на национално ниво и чрез Общата селскостопанска политика Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 12/06/2018 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА; Относно промени в бюджетното финансиране на висшите училища, вследствие на по-малкия брой приети студенти Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 11/06/2018 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно "Държавна лаборатория Българска роза" ЕООД Емил Караниколов, министър на икономиката 11/06/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно липсата на аптеки в населени места Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 08/06/2018 оттеглен
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно извършването на неотложен ремонт на международен път II - 14 Видин - Кула - Връшка чука в участъка Бяла Рада - Войница Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 08/06/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно декларация 1 от участник/изпълнител по чл. 58, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 08/06/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно проверка на място във връзка с изпълнението на дългосрочен договор с ДГС Сеслав Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 08/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно възложени проверки за спазване на данъчното и осигурително законодателство от "МАГ" ООД, "ПУЦ - БОБОВ ДОЛ" ЕООД и "МАШИНОСТРОЕНЕ И ЕНЕРГОРЕМОНТ" ООД Владислав Горанов, Министър на финансите 08/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно процедура по Закона за обществените поръчки в община Ценово, област Русе Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 08/06/2018 неотговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно доклад за извършена проверка в периода 22.03 - 24.03.2017 г. по изпълнение на условия в комплексно разрешително (КР) №322-НО-ИО-А1/2012 г. на производствена площадка на оператора "Свинекомплекс Бръшлен" АД Нено Димов, Министър на околната среда и водите 08/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно експлоатация на български работници от български фирми в Белгия Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 08/06/2018 отговорено
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ; ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ; Относно Наредбата за дългосрочни командировки в чужбина Боил Банов, Министър на културата 08/06/2018 отговорено
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно осъдителни съдебни решения на НЗОК за неизплатена надлимитна медицинска дейност Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 08/06/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно експлоатация на български работници от български фирми в Белгия Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 08/06/2018 неотговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно служебно облекло и обувки за служителите на МВР Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 07/06/2018 отговорено
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ; Относно дооборудване на модулите на военните формирования, разположени до планински региони със снегопочистваща техника - роторни снегорини Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 07/06/2018 отговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно оборудването с офис техника в системата на МВР Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 07/06/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно отчет на Одитния комитет за 2017 г. за "ВиК-Шумен" АД Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/06/2018 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно отменена заповед за санитарно-охранителна зона на язовир "Тича" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/06/2018 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно неизплатени средства за предаден тютюн за 2016 г. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 07/06/2018 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно мерки на държавата за защита на децата на българска гражданка Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 06/06/2018 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно финансовото състояние на "ВМЗ" АД - гр. Сопот и обезпечеността с договори за реализация на произвежданата в дружеството специална продукция Емил Караниколов, министър на икономиката 06/06/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно разходите за онкомедикаменти Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 06/06/2018 неотговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно възможността Министерство на земеделието, храните и горите да подпомага дейността на агрометеорологичната мрежа на Националния институт по метеорология и хидрология БАН, чрез осъществяване на целево финансиране на наблюденията и поддръжката на тази мрежа Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 05/06/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно сигнал за злоупотреба при одобряване на изпълнители по Културната програма за Българското европредседателство Боил Банов, Министър на културата 05/06/2018 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно питейната вода на водоснабдителна система Брягово, област Хасково Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 01/06/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно забавено разглеждане на жалби до НЕЛК срещу решения на ТЕЛК Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 01/06/2018 неотговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; Относно предоговаряне на обвързана подкрепа и включването на сектор Розопроизводство Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 01/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно количествата течна фракция отпаднала от свинекомплекс собственост на "Манекс Сън" АД в село Слънчево, община Аксаково, област Варна в периода от 01.01.2012 г до 01.03.2018 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 01/06/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно осъществени проверки от служители на Държавен фонд "Земеделие" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 01/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД, развиваща производствена дейност в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с. Караманово, община Ценово, област Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 01/06/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно средства за защитено Основно училище "Васил Левски" - община Върбица по единни разходни стандарти по дейност 322 "Неспециализирани училища" от ЕБК за 2018 г Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 01/06/2018 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Радовец, общ.Тополовград, обл. Хасково Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 01/06/2018 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; Относно ползването на училищни автобуси в община Септември Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 01/06/2018 неотговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно отстраняване на негативни последици от изграждането на оградата с Турция Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 01/06/2018 отговорено
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ; Относно Републикански път III-208 "Провадия-Дъскотна-Айтос" от км 51+130 до км 82+650, в териториален обхват - граници на община Руен, област Бургас и скален тунел, намиращ се на 56-ти километър от този участък Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 01/06/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно предвижданията за развитие на пристанищен терминал "Бургас изток 1", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение - пристанище Бургас Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 31/05/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно възможност за развитие на поклоннически туризъм Николина Ангелкова, министър на туризма 31/05/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно контрол върху добива на дървесина в националните паркове Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 31/05/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно неизпълнение на влезли в сила съдебни решения и забавяне на разглеждането на пенсионни искания Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 31/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно изпълнението на Плана за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015-2020) Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 31/05/2018 отговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно участие на България в Европейската STEM коалиция Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 31/05/2018 отговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно политиката на Министерството на образованието и науката за взаимодействие с родителите за приобщаване на децата в образователната система Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 31/05/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно визитата на българския премиер в Москва в края на май 2018 г Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 31/05/2018 отговорено
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ; Относно дейността на ОД на МВР - област Разград Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 31/05/2018 отговорено
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ; Относно състоянието на републиканските пътища на територията на област Разград Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 31/05/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно прилагане на мярката таван на субсидиите за периода 2014 - 2017 г. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 31/05/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно нарушение от служител на Регионален отдел Надзор на язовирни стени и съоръжения / НЯСС / Северна Централна България Емил Караниколов, министър на икономиката 31/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно достъп на хората със слухови и/или говорни увреждания до Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 31/05/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно 11-ата сесия на заседание на държавите, страни по Конвенцията на ООН за защита правата на хората с увреждания - 12-14 юни 2018 г., Ню Йорк (САЩ) Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 30/05/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно организацията на извършваните трансплантации, на българските пациенти Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 30/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно изпълнението на Плана за действие на РБ за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания /2015-2020/ ресор достъпна среда Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/05/2018 неотговорено
ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ; Относно Ремонт и рехабилитация на пътни отсечки на територията на община Рудозем с влошено качество на настилките в следствие на строителство на язовир "Пловдивци" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/05/2018 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно заповед за забрана за фотографиране в обособена стратегическа зона за сигурност към временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турска граница Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 30/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно изпълнението на Плана за действие на Република България за прилагане на конвенцията за правата на хората с увреждания /2015-2020/, ресор Образование и наука Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 30/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно изпълнението на Плана за действие на РБ за прилагане на конвенцията за правата на хората с увреждания /2015-2020/ ресор транспорт Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 30/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно въвеждането на жестовия език, като една от стратегическите цели в Плана за действие на РБ за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 30/05/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно опасност от пътнотранспортни произшествия в участък от път ІІІ-7003 Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/05/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно наложени финансови корекции на община Бургас Томислав Дончев, заместник министър-председател 30/05/2018 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно разкриване на директна авиолиния София - Техеран Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 30/05/2018 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно обезпечаване на морските плажове със спасители Николина Ангелкова, министър на туризма 30/05/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно определяне на ставките на площ обработваема земя и сроковете за изплащане на субсидиите към земеделските стопани за кампания 2017 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 29/05/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно мерки за обезвреждане на животински отпадъци в страната Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 29/05/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно епизоотичната обстановка в страната Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 29/05/2018 отговорено
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на дружеството "Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД за последните 2 години Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 25/05/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно последващи действия след извършена проверка в Дирекция социално подпомагане "Габрово" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 23/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в област Стара Загора Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 23/05/2018 неотговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно намаляване на таксата при Дунав мост Видин - Калафат Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 23/05/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно 11-тата сесия на Заседание на държавите, страни по Конвенцията на ООН за защита правата на Хората с увреждания, от 12 до 14 юни 2018 г. в Ню Йорк, САЩ Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 23/05/2018 в несъответствие с ПОДНС
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА; Относно възрастовата структура на преподавателите в държавните училища Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/05/2018 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА; Относно замърсяване на околната среда, вследствие на дейността на кариера в с. Белащица Нено Димов, Министър на околната среда и водите 23/05/2018 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно участие на български шахматисти в 43-та Олимпиада по шахмат в Батуми, Грузия Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 23/05/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно проблеми в хидромелиорациите при новия поливен сезон Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 23/05/2018 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно Състояние нан стадион ФК Пирин Земен и прилежащата спортна инфраструктура, включваща басейн изградени по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. с № 14/321/01326. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 22/05/2018 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно контрола, осъществяван от митническите органи върху вноса на горива Владислав Горанов, Министър на финансите 22/05/2018 неотговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно проверка на състоянието на съоръжение (мост), намиращ се на (83+200 км), част от Републикански път I-6 от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ през територията на Област Перник Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 22/05/2018 отговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; Относно не упражнен контрол при разходването на публични средства Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 22/05/2018 отговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; Относно жизненият стандарт на пенсионерите с пенсии за осигурителен стаж и възраст от 200 лв. Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 22/05/2018 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно забавяне на продължаването на срока на удостоверения за категория на места за настаняване Николина Ангелкова, министър на туризма 21/05/2018 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно структура на преките чуждестранни инвестиции за 2017 г. Емил Караниколов, министър на икономиката 21/05/2018 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно рехабилитация на Самоковско шосе Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/05/2018 неотговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно действия на Министерство на околната среда и водите за почистване на езерото в с. Панчарево, общ Столична Нено Димов, Министър на околната среда и водите 21/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "Караджа Фаг" ООД с ЕИК: 826018141, развиваща производствена дейност в землището на с. Драгомъж, общ. Исперих, обл. Разград Нено Димов, Министър на околната среда и водите 18/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно системата за разделно събиране на отпадъците, ефективност и постигане на целите Нено Димов, Министър на околната среда и водите 18/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно риск от флуор под формата на стабилните му съединения OF2, 2HF, SF6, PF5, CIF3 в повърхностното водно тяло - река Провадийска, с код BG2PR100L001, BG2PR100L002, BG2PR100L003, BG2PR900L019 Нено Димов, Министър на околната среда и водите 18/05/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитета на съоръженията за съхранение на торови маси генерирани от ППК "СТАРТ 93" с ЕИК: 827113051, с. Караманово, община Ценово, област Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 18/05/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно спешна необходимост от финансиране на дунавските общини за осъществяване на дезинсекционна кампания през 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 18/05/2018 оттеглен
БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ; Относно подобряване на контрола по изкупуване от пунктовете за вторични суровини на неправомерно отстранени елементи на пътна и ВиК инфракструктура Нено Димов, Министър на околната среда и водите 18/05/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно дейността и компетентното управление на Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието и науката Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 18/05/2018 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно АМ "Хемус", връзка към индустриален център гр. Горна Оряховица Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 18/05/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно мерки за решаване на проблема със задръстванията на Гранично контролно-пропускателен пункт - Маказа Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 17/05/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно натовареността на следователите с дела за разследване съгласно закона и направените изводи за съотношение между повдигнати обвинения по досъдебно производство и постановена осъдителна присъда Цецка Цачева, Министър на правосъдието 17/05/2018 оттеглен
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно прием на гражданина Б. И. Димитров, гр. Шумен Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 17/05/2018 в несъответствие с ПОДНС
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно взетите мерки за ускорено усвояване на повредената от корояди дървесина, за ограничаване на повредите от биотични фактори в иглолистните гори и за възстановяване на засегнатите площи Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 17/05/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно профила на кандидатите, подали молби за получаване на българско гражданство Цецка Цачева, Министър на правосъдието 17/05/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно нарушения на реда, проверки и мерки за прадотвратяване на нарушенията в Затвор Пазарджик Цецка Цачева, Министър на правосъдието 17/05/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно закриването на Териториална дирекция "Държавен резерв" - Враца Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 17/05/2018 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно възпитателните училища интернати (ВУИ) и Социалните педагогически интернати (СПИ) в Република България Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 16/05/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно изготвяне на Национална здравна карта за територията на област Шумен Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 16/05/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; ХАМИД БАРИ ХАМИД; Относно нарушения в ТП "ДГС Върбица" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 16/05/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно откриване а ГКПП Банкя-Петачинци между Република България и Репубика Сърбия Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно задължението за електронно попълване на рецептурните бланки, на които се предписват лекарствените продукти, заплащани изцяло или частично от НЗОК Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 16/05/2018 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно 160 години от създаването на Болградската гимназия в контекста на демографската политика на Българското председателство Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 16/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно въвеждането на нова технология за контрол на кръвните продукти за вирусоносителство Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 16/05/2018 неотговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно средствата и дейността на Фонд "Радио и телевизия" Владислав Горанов, Министър на финансите 16/05/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно проблемите и мерките за подкрепа на розопроизводството, с оглед защита на държавата и недопускане на нерентабилни изкупни цени на розовия цвят Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 16/05/2018 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно предоставяне на агростатистическа информация за производството на зеленчуци на открито и оранжерийно производство и производство на плодове за реколти от 1980 г. до 1989 г. и реколти от 2010 г. до 2017 г. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 16/05/2018 в несъответствие с ПОДНС
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно проверка за наличието на непозволени предмети и средства в местата за лишаване от свобода Цецка Цачева, Министър на правосъдието 15/05/2018 отговорено
ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ; Относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многопрофилни жилищни сгради в обл. Ловеч Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/05/2018 неотговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно приоритети по Програмата за развитие на селските райони за територии с природни ограничения и за граничните райони Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 11/05/2018 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно дейността на Националната агенция по оценка на акредитация Томислав Дончев, заместник министър-председател 11/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно изпълнението на бюджета на Националната здравна каса за първото тримесечие на 2018 г. Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 10/05/2018 отговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно нелоялни търговски практики по отношение на хранителните продукти Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 10/05/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно оценка и провеждане на транспортната инфраструктура в страната спрямо плановете за създаване на военна Шенгенска зона Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 10/05/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; Относно управлението на СУ "Александър Иванов-Чапай", гр. Белово Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 10/05/2018 отговорено
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА; Относно нарушения по програмата "Приеми ме 2015" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 10/05/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно проектиране и строителство на язовир "Нейковци", община Трявна Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 10/05/2018 неотговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно допълнително командировани служители на Министерството на земеделието, храните и горите в Постоянното представителство на Република България в ЕС, Брюксел Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 10/05/2018 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно състояние на републикански път ІІІ-8081 от гр. Маджарово - с. Бориславци - с. Малки Воден до разклона за гр. Любимец Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/05/2018 неотговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; Относно писмо на граждани от с. Медвен, общ. Котел, касаещи опасно свлачище Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 09/05/2018 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно Национална програма "Квалификация" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 09/05/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно брой молби за получаване на българско гражданство от граждани от български произход за една година и колко от тях са го получили Цецка Цачева, Министър на правосъдието 09/05/2018 в несъответствие с ПОДНС
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно какъв е броят на служителите в администрацията на МВР и на ръководените от Вас държавни комисии, изпълнителни агенции и други административни структури създадени като самостоятелни юридически лица Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 09/05/2018 отговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; Относно развитието на два големи проекта край гр. Сливен Емил Караниколов, министър на икономиката 08/05/2018 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно мерки за преодоляване на недостига на медицински специалисти в училищата в страната Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 08/05/2018 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно Инвестиционен проект "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 04/05/2018 отговорено
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно извършвани тестови стрелби на военен полигон "Змейово" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 04/05/2018 неотговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно липсата на лекари, с определени специалности и нарушения ритъм на работа на лекарските експертни комисии Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 04/05/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно железопътен превоз на лицата с увреждания и с ограничена подвижност Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 03/05/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно политиката за интеграция на хората с увреждания Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 03/05/2018 оттеглен
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно проведено многонационално учение Saber Guardian - 2017 Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 03/05/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно политика на Министерството на отбраната за развитие на "ТЕРЕМ" ЕАД Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 03/05/2018 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно Държавно горско стопанство "Миджур" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 03/05/2018 отговорено
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно извършвани тестови стрелби на военен полигон "Змейово" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 03/05/2018 оттеглен
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно привеждане на пътната инфраструктура и нейната оценка спрямо плановете за създаване на военна Шенгенска зона за по-ефективно придвижване на тежката техника и боеприпасите на силите за бързо реагиране на НАТО Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/05/2018 оттеглен
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; Относно подготовката и изпълнението на проекти по Приоритетна ос 4 "Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта"от Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 03/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно санитарно-хигиенно състояние на граничните контролно-пропускателни пунктове Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 03/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно обществена поръчка с предмет "Застрахователна услуга чрез сключване на застраховки "Имущество" и "Релсови превозни средства" за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД за период от 5 години Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 03/05/2018 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обслужваща общ. Гулянци, обл. Плевен Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/05/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно натовареността на следователите с дела за разследване съгласно закона? Колко дела средно годишно разследва един следовател, по колка от тях се достига до повдигане на обвинение и съответно по колко от тях има осъдителна присъда? Цецка Цачева, Министър на правосъдието 02/05/2018 оттеглен
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно необходимост от изграждане на ново пътно съоръжение - мост над р. Марица, по републикански път III-667, Плодовитово - Първомай - Асеновград, поради лошото конструктивно състояние на съществуващия мост и силно ограничената му товароносимост Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 02/05/2018 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно проверка на състоянието на спортните съоръжения в училищните дворове Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 02/05/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно задължително писмено съгласуване на международни инициативи на общините с Министерството на външните работи Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 02/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно проект за Национална здравна карта Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 02/05/2018 оттеглен
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно приложното поле на дейността на кадрите в Института по психология на МВР и възможностите за използване на тяхната експертиза и умения срещу футболните хулигани Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 02/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно пациентите с белодробни заболявания, лишени от възможност за продължаващо лечение и рехабилитация Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 02/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно повишаване качеството на живот на болните от деменции-прогресивно дегенеративно мозъчно заболяване, засягащо паметта, мисленето, поведението и емоциите Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 02/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно заболеваемостта от белодробните болести и "Хроничната обструктивна белодробна болест" в България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 02/05/2018 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно проектите за учебни програми по български език и литература за ХІ и ХІІ клас Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 02/05/2018 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно отношението на Министерството на образованието и науката към проблемите на чуждестранната българистика Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 02/05/2018 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно интереса за обучение в Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" Боил Банов, Министър на културата 02/05/2018 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно конкретни действия за ефективни дезинсекционни и дезакаризационни мероприятия в общините по поречието на р. Дунав Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 30/04/2018 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно средства за ефективни дезинсекционни и дезакаризационни мероприятия в общините по поречието на река Дунав Владислав Горанов, Министър на финансите 30/04/2018 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно предложение за почетен консул на Република България в Република Македония Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 30/04/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно контрол по изпълнението на дългосрочен договор с Държавно горско стопанство Сеслав Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/04/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно контрол по дейността на дърводобива и лесокултурната дейност Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/04/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно Координационния механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици и необходимостта от преразглеждане на процедурите за отпускане на семейни и други помощи, спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 27/04/2018 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно пропусквателния режим в Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Пантелеймон" АД - Ямбол Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 27/04/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно административно обслужване от Агенция по геодезия, картография и кадастър Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/04/2018 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно сигурността и обезпечеността на Генералното ни консулство в Мюнхен Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 27/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно месечната добавка към пенсията /сбора от пенсии/ по чл.9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 27/04/2018 отговорено