Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно пореден случай на нападение над деца от домашни любимци Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 23/04/2018 в процес на обработка
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно система за обучение в Медицинския университет в София, по специалност "Медицина" Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 23/04/2018 в процес на обработка
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно укрепване на свлачищата и срутищата, намиращи се на път ІІ - 63, част от републиканската пътна мрежа на територията на област Перник с цел недопускане на риск за хора и нестопански субекти Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2018 неотговорено
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно структура и оптимизиране на работата на Районните здравни инспекции Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 20/04/2018 неотговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно актуализацията на списъка на техническите помощни средства, отпускани на хората с увреждания Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 20/04/2018 в процес на обработка
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно къщата на Райна Попгеоргиева-Футекова (Райна Княгиня) в София Боил Банов, Министър на културата 20/04/2018 в процес на обработка
ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА; Относно транскаспийски транспортен коридор Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 19/04/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно производителност на труда и разходи за труд в България и в другите държави-членки на Европейския съюз Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 19/04/2018 неотговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно организацията и контрола на дейността по придобиване на професионалноквалификационна степен на педагогически специалисти Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 19/04/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно предстоящо ново райониране на страната за целите на еврофондовете и статистиката след 2020 г. Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/04/2018 неотговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА; Относно приложението на Закона за защита от домашното насилие Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 19/04/2018 неотговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно прилагане на Регламент / ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 19/04/2018 неотговорено
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно възнаграждения и структура на Районите здравни инспекции Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 19/04/2018 оттеглен
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно изпълнението на Инвестиционната програма на Пристанище Варна ЕАД за 2017 г Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 19/04/2018 неотговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно изясняване на обстоятелствата при изграждането на депото за неопасни и опасни отпадъци от ДЕВЕН АД Нено Димов, Министър на околната среда и водите 19/04/2018 неотговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно обезвреждането на опасни и неопасни отпадъци в сгурошламоотвал "Падина" от ДЕВЕН АД Нено Димов, Министър на околната среда и водите 19/04/2018 неотговорено
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; Относно извършени тежки нарушения в Дирекция на природен парк "Странджа" и предприети мерки от Министерството на земеделието, горите и храните за установяване и наказване на виновните длъжностни лица, предотвратяване на нанесените вреди и предприетите мерки за недопускане на други подобни случаи Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/04/2018 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно проблеми с функционирането на Търговският регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел поддържан от Агенция по вписванията Цецка Цачева, Министър на правосъдието 18/04/2018 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно мерки за опазване на храм "Свети Йоан Кръстител - Летни" с Поцърненци общ. Радомир Боил Банов, Министър на културата 18/04/2018 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно ремонт на храм "Света Петка" гр. Брезник, община Брезник Боил Банов, Министър на културата 18/04/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно дейността на Агенция по вписването, търговски регистър Цецка Цачева, Министър на правосъдието 18/04/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно структура и размер на задълженията на община Бургас от 2010 г. до сега Владислав Горанов, Министър на финансите 18/04/2018 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно завършване и въвеждане в експлоатация на сградата на Регионална здравна инспекция - Русе Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 18/04/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно състоянието на ограничителните (обезопасителните) системи по българските пътища Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/04/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно спазване на изискванията на Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г за условията за изграждани или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/04/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно спазване на изискванията на Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г за условията за изграждани или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 17/04/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно обезопасяване на българските магистрали, включително и чрез използване на различни видове конструкции и предпазни съоръжения и повишаване на сигурността на движението по тях. Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/04/2018 неотговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно предложените промени в Закона за марките и географските означения и подадените в Министерството на земеделието, храните и горите заявления за регистрация на географски означения съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 17/04/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно политиката на Министерство на здравеопазването по отношение на "Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация" ЕАД Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 17/04/2018 неотговорено
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; Относно неправомерни действия на кмета на с. Грашево, община Велинград, спрямо читалищното настоятелство на "Виделина - 1946" Боил Банов, Министър на културата 17/04/2018 неотговорено
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; Относно неправомерни действия от страна на Държавното горско стопанство "Алабак", свързани с уволнение на български граждани по политически причини Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 17/04/2018 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно броя на руските туристи за летния сезон Николина Ангелкова, министър на туризма 16/04/2018 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно речната граница между България и Румъния Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 16/04/2018 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно предприемане на мерки за по-строг контрол върху поставянето на колани от пътниците в автобусите Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 16/04/2018 отговорено
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА; ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ; Относно изпълнение на Плана за действие за периода 2018-2021 г. към Националната стратегия за дългосрочна грижа Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 12/04/2018 неотговорено
РУМЕН ПЕТРОВ ГЕНОВ; ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно разработване и реализиране на програмите за заетост Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 12/04/2018 отговорено
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА; РАЛИЦА ТРИЛКОВА ДОБРЕВА; Относно реализация на програма "Работа" през 2018 г Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 12/04/2018 отговорено
АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА; Относно сметище в землището на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас Нено Димов, Министър на околната среда и водите 10/04/2018 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно налагането на обезпечителни мерки по реда на чл. 121 а от ДОПК от органите управляващи фискален контрол към Централното управление на Национална агенция за приходите Владислав Горанов, Министър на финансите 10/04/2018 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно данни за разпределение на общините по процент на лесистост Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 10/04/2018 неотговорено
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА; АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ; ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ; Относно качеството на атмосферния въздух в обл. Благоевград Нено Димов, Министър на околната среда и водите 10/04/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно целите на промените, заложени в новия Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда Нено Димов, Министър на околната среда и водите 05/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ; АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ; ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА; Относно планове на Министерството на младежта и спорта за развитие на Национална спортна база "Цар Самуил" Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 05/04/2018 неотговорено
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ; ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА; Относно основен ремонт на път II - 29 Варна - Добрич - Кардам на територията на област Добрич Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/04/2018 неотговорено
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ; МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА; РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА; Относно промените в системата на делегираните бюджети и очакваните резултати Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 05/04/2018 неотговорено
ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно противозаконното отнемане на автомобили - противодийствие, статистика, тенденции, разкриваемоост, необходимост от законодателни промени Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 05/04/2018 отговорено
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА; ЙОРДАНКА ИВАНОВА ФИКИРЛИЙСКА; МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА; Относно политиката на Министерство на правосъдието за облекчаване на административната тежест на гражданите и бизнеса Цецка Цачева, Министър на правосъдието 05/04/2018 неотговорено
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА; ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА; ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ; Относно текущото изпълнение на бюджета за първите три месеца на 2018 г Владислав Горанов, Министър на финансите 05/04/2018 неотговорено
ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ; ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ; ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ; Относно информационни платформи за осведомяване на граждани, разработени от Министерството на туризма Николина Ангелкова, министър на туризма 05/04/2018 неотговорено
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА; АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ; КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН; Относно службата на европейската прокуратура Цецка Цачева, Министър на правосъдието 05/04/2018 неотговорено
РАДОСЛАВА ПЛАМЕН ЧЕКАНСКА; КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН; Относно реконструкцията на комплекс Осогово Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 05/04/2018 отговорено
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА; ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ; АНДРИАН ИВАНОВ РАЙКОВ; Относно очакваните темпове и приоритети по отношение на изпълнението на оперативните програми до края на годината Томислав Дончев, заместник министър-председател 05/04/2018 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно изграждане на път от гр. Русе до гр. Свищов Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/04/2018 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно обезпеченост на звената за незабавна намеса при инциденти с опасни вещества и материали от ГД Пожарна безопасност и защита на населението Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 05/04/2018 отговорено
ДИЛЯН СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ; ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ; Относно дейностите по обновяване и модернизиране на сградите на полицията и службите за пожарна безопасност, за периода от месец май 2017 г. до месец март 2018 г. Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 05/04/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно оздравителния план на МБАЛ "Професор доктор Параскев Стоянов" - Ловеч Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/04/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно създаването на регистри на заболяванията в Република България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/04/2018 неотговорено
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ; МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ; ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ; КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ; Относно усвояване на европейски средства за борба с нелегалната миграция и охрана на държавната граница Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 05/04/2018 отговорено
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА; АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ; ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ; Относно качеството на атмосферния въздух в област Благоевград Теменужка Петкова, министър на енергетиката 05/04/2018 оттеглен
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР; Относно мерки за подобряване качеството и показателите на питейната вода в област Шумен Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/04/2018 неотговорено
ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТАНЕВА-МИЛКОВА; РУСЛАН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ; Относно неохраняеми морски плажове Николина Ангелкова, министър на туризма 05/04/2018 неотговорено
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ; ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА; МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ; ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ; Относно изпълнение на дейностите по процедурата за разработване/актуализиране на общинските програми по чл.27 на Закона за чистотата на атмосферния въздух Нено Димов, Министър на околната среда и водите 05/04/2018 оттеглен
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; Относно въвеждането на електронни проследяващи устройства за обвиняеми и осъдени Цецка Цачева, Министър на правосъдието 05/04/2018 неотговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно структура на областните болници, визия за единен стандарт Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/04/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно проблеми с лекарствоснабдяването в страната Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/04/2018 неотговорено
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА; Относно Път 2-49 /Търговище-Тутракан/ Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/04/2018 неотговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно охрана на българската граница от военнослужещи Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 04/04/2018 отговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно ремонт на обходен път Гурково Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 неотговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно Военно-почивен дом "Витоша" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 04/04/2018 отговорено
НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ; Относно строителството на лот на Ам "Струма" в отсечката Благоевград-с.Крупник Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно внос на мляко и палмово масло в страната през 2016 и 2017 г. Емил Караниколов, министър на икономиката 04/04/2018 неотговорено
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА; КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ; Относно ремонтно-възстановителни работи на моста над р. Ботуня Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 неотговорено
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА; Относно основен ремонт на път ІІ-49 Търговище - Разград на територията на обл. Разград Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 неотговорено
ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ ВЪЛЕВ; ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТАНЕВА-МИЛКОВА; НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА; РУСЛАН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ; ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; Относно ходът на изпълнението и в какъв срок се предвижда да бъдат приключени ремонтните дейности на третокласен път III-904, Лот 8 и Лот 9 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 неотговорено
ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ; ГЕОРГИ ТЕНЕВ СТАНКОВ; ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА; Относно ремонт на път I-8 в участъка между Свиленград и Капитан Андреево, засегнат от свлачищен процес Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 оттеглен
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН; РАДОСЛАВА ПЛАМЕН ЧЕКАНСКА; Относно строителството на участък от републикански път ІІІ-623 на територията на област Кюстендил Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 неотговорено
ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ; ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ; РАЛИЦА ТРИЛКОВА ДОБРЕВА; Относно път ІІІ-306 Луковит - Червен бряг - Чомаковци - Кнежа, участък Червен бряг - Чомаковци Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 неотговорено
КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ; ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ; МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ; ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ; Относно основен ремонт на републикански път II -58 Кърджали - Асеновград Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 неотговорено
ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ; МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ; РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно рехабилитация на път ІІ-57 Стара Загора - Раднево Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 неотговорено
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА; ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ; ЕМИЛ СЕРАФИМОВ ТОНЧЕВ; СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ; АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно междусистемната газова връзка Гърция-България Теменужка Петкова, министър на енергетиката 04/04/2018 неотговорено
ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ; ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ; РАЛИЦА ТРИЛКОВА ДОБРЕВА; Относно свлачище на Републикански път I-3, при с. Козар Белене, област Плевен Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 неотговорено
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА; АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА; ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; Относно предприемане на мерки за обезопасяване на кръстовището от път ІІ-99 към входа на с. Атия, община Созопол, област Бургас Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 неотговорено
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА; АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ; СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ; Относно ремонт на тунел "Кривия" по направлението на републикански път І - 1/Е-79/ "Видин - Кулата", който е част трансевропейската пътна мрежа Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 неотговорено
ДИЛЯН СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ; ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА; Относно ремонт на републикански път III-112 Дъбова махала-Монтана, в обл. Монтана Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 неотговорено
ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ; Относно строителство на мост на р. Тунджа на републикански път ІІІ-7008 "Елхово - Пчела - Скалица", при км 2+500, обл. Ямбол Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 неотговорено
КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ; ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ; МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ; ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ; Относно кръгово кръстовище на път ІІ-86 "Пловдив - Асеновград" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СИРАКОВ; ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА; Относно етап на строителството на републикански път II-44 Драгановци - Габрово Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 неотговорено
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА; АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА; ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; Относно необходимост от ремонт на обходния път на гр. Камено Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 неотговорено
ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ; ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ; РАЛИЦА ТРИЛКОВА ДОБРЕВА; Относно път ІІІ-306 Луковит - Червен бряг - Чомаковци - Кнежа, участък Червен бряг - Чомаковци Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 оттеглен
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА; Относно необходимост от ремонт на участък от второкласен път ІІ-59 на територията на област Кърджали Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 неотговорено
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА; ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА; МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ; Относно проекти на Електроенергийния системен оператор Теменужка Петкова, министър на енергетиката 04/04/2018 неотговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА; АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА; Относно сигурност на електроенергийната система Теменужка Петкова, министър на енергетиката 04/04/2018 неотговорено
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА; КРАСИМИР МИТКОВ СЪБЕВ; Относно път III-866 Стойките-Широка лъка-Михалково-Кричим Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 неотговорено
АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА; ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ БУДИНОВ; НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА; ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТАНЕВА-МИЛКОВА; Относно проект за разработване на винено-кулинарни дестинации Николина Ангелкова, министър на туризма 04/04/2018 неотговорено
СТАНИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА; ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАЛЕШКОВА; ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА; АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА; ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА; Относно резултати от Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане на децата в образователните институции Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 04/04/2018 неотговорено
ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ; КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ; Относно изграждане ан пътна връзка на път II-35 Ловеч-Троян и път III-357 Троян-Орешак, в чертите на гр. Троян Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 неотговорено
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ; АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно основен ремонт на републикански път ІІІ-1003 Рударци - Кладница Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/04/2018 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ; ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАЛЕШКОВА; ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА; МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ; Относно програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" Теменужка Петкова, министър на енергетиката 04/04/2018 неотговорено
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ; АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ; ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ; Относно свързаността на администрацията в така наречения електронен документооборот Томислав Дончев, заместник министър-председател 04/04/2018 неотговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно инвестиции в създаването на нови индустриални зони Емил Караниколов, министър на икономиката 03/04/2018 неотговорено
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; Относно скандали в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - гр. Пловдив Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 03/04/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно констатации за лошо управление на държавните предприятия в Доклада на Европейската комисия за България за 2018 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и корегирането на макроикономическите дисбаланси Емил Караниколов, министър на икономиката 02/04/2018 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно информационна кампания за привличане на повече млади хора в педагогическите професии Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 02/04/2018 неотговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно откриване на ГКПП "Клепало" между Република България и Република Македония Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/03/2018 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно регистрирането и мониторинга на свлачищните райони на територията на Република България Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно ниския процент на работещи, които посещават/преминават обучение за повишаване на квалификацията си Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 30/03/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно изготвяне на технически паспорти на язовирите находящи се на територията на Пернишка област Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/03/2018 отговорено
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; Относно финансовото състояние на община Септември Владислав Горанов, Министър на финансите 30/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно констатации за лошо управление на държавните предприятия в Доклада на Европейската комисия за България за 2018 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси Емил Караниколов, министър на икономиката 30/03/2018 оттеглен
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; Относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в община Септември Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/03/2018 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно диспечерските звена в центровете за спешна помощ Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 30/03/2018 отговорено
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ; Относно нерешен проблем с осигуряване на безопасността на път І-4, в участъка, преминаващ през с. Шереметя, община Велико Търново Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/03/2018 неотговорено
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ; Относно добив на варовици от находище "МИНГЕМАР", землището на с. Балван, община Велико Търново Теменужка Петкова, министър на енергетиката 30/03/2018 неотговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно строителството на Дунав мост 3 Силистра - Кълъраш Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/03/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно Договор за Инвестиционен банков кредит предоставен на ползвателя на БФП по Договор № 18/121/0683/28.08.2014 г с включен от НГФ в гарантирания портфейл с референтен № 20000502/05.01.2015 г Емил Караниколов, министър на икономиката 30/03/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно Договор за безвъзмездна помощ № DIR-592115-1-11 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в Регион Перник по Договор за безвъзмездна помощ по ОП "Околна среда" за периода 2007 -2013 г с бенефициент Община Перник Нено Димов, Министър на околната среда и водите 30/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно Договор № ВК-03-349 от 19.10.2015 г., подписан между "Амилум България" ЕАД и Община Разград с предмет заустване на производствен отпадни води от обекта, находящ се в Северна индустриална зона в ГПСОВ - гр. Разград, поради спряна от експлоатация ГПСОВ Нено Димов, Министър на околната среда и водите 30/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно отчитане на концентрациите на диоксини и диоксиноподобни съединения в димните газове на пещите, използващи за гориво RDF в "Девня Цимент" АД, гр. Девня, обл.Варна Нено Димов, Министър на околната среда и водите 30/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно сключен Административен договор между Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" и общините включени в Регионално сдружение за управление на отпадъците Разград за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 16П10Р002-2.002-0006-С01 Нено Димов, Министър на околната среда и водите 30/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно удостоверение по чл. 6 от Наредба № 21/23.11.2016 г на Министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 30/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно дадени гаранции от Национален Гаранционен Фонд по създадена схема за собствен риск на НГФ 2014/2015-приключила в края на м.септември 2015 г по отпуснатите инвестиционни банкови кредити от "Обединена Българска Банка"АД на кредитополучатели с ЕИК: 109569744, 202722549, 202722512, 111553117, 203160923, 126607535 и 126034587 Емил Караниколов, министър на икономиката 30/03/2018 неотговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно подпомагане на земеделски производители в растениевъдството и животновъдството на територията на област Благоевград Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 29/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно средства за ремонт на пловдивски училища, чиито сгради са паметници на културното наследство Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 29/03/2018 неотговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно брой престъпления на територията на община Крушари Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 29/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно контрол на градския транспорт Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 29/03/2018 отговорено
ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ; ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ; МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ; Относно довеждаща пътна инфраструктура до к.к. "Боровец" и гр. Самоков Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/03/2018 отговорено
ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ; ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ; МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ; Относно ремонт на участък от републикански път ІІІ-811 на територията на област София Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/03/2018 отговорено
ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ; ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ; МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ; Относно ремонт на участък от първокласен път І-1 на територията на област София Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/03/2018 отговорено
ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ; ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ; МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ; Относно ремонт на републикански път I-8 София-Ихтиман Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/03/2018 отговорено
ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ; ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ; МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ; Относно ремонт на републикански път II-81, осъществяващ връзката на гр. София с област Монтана и провеждащ движението към I-1 /Е-79/ Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/03/2018 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно финансиране на създаването на нови индустриални зони Емил Караниколов, министър на икономиката 29/03/2018 оттеглен
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно проект "Открити лечебни басейни за деца и възрастни" във филиал Сандански на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 29/03/2018 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно пътната маркировка на път ІІІ-3005 с.Ясен - с.Катунец, обл. Плевен и Ловеч Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/03/2018 неотговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно път III-1307 Искър - Староселци - Ставерци, обл. Плевен Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/03/2018 неотговорено
РАДОСЛАВА ПЛАМЕН ЧЕКАНСКА; КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН; Относно паневропейски транспортен коридор 8 Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 28/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно превишенията на плащанията над постъпленията в края на бюджетната 2017 г. на държавните културни институти - второстепенни разпоредители с бюджетни средства и преходните остатъци за 2018 г Боил Банов, Министър на културата 28/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно отчет за изпълнението на някои показатели на държавните културни институти от областта на сценичните изкуства към 31.12.2017 г Боил Банов, Министър на културата 28/03/2018 отговорено
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ; Относно замърсяването на р. Стара река, протичаща през Старозагорска област Нено Димов, Министър на околната среда и водите 28/03/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно управление на средствата по Фонд "Инвестиции в горите" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 28/03/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно финансовото състояние на Изпълнителна агенция "Борба с градушките" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 28/03/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно продажбата на един от най-големите бивши военни заводи - Военно ремонтен завод "Вола", гр. Враца, част от военния мега комплекс "Терем" Емил Караниколов, министър на икономиката 28/03/2018 в несъответствие с ПОДНС
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно строителството на магистрала Хемус Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/03/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно новото райониране на страната Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/03/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно заплащането на труда на заетите в науката Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 28/03/2018 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно инвестиционна и производствена програма на "ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ" ЕАД Емил Караниколов, министър на икономиката 28/03/2018 неотговорено
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ; КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ; Относно пътно кръстовище на път II-64 в района на с.Труд, община Марица Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/03/2018 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно бъдещото изграждане на околовръстния път на град Чепеларе, като част от второкласния път Асеновград-Смолян Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/03/2018 неотговорено
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; Относно основен ремонт на път III-5504 Мъдрец-Гълъбово, община Гълъбово Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/03/2018 оттеглен
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно укрепване на свлачището по държавния път Смолян-Мадан Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/03/2018 неотговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно паметника на Джон Винсент Атанасов, разположен на ул. "Генерал Йосиф В. Гурко", пред сградата на Телефонната палата Боил Банов, Министър на културата 27/03/2018 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно състоянието на общинската пътна мрежа в с. Герман, район Панчарево, общ. Столична, обл. София Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/03/2018 оттеглен
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; Относно необходимостта от основен ремонт на републикански път III- 5504 с. Мъдрец - гр. Гълъбово, община Гълъбово Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/03/2018 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно активизирането на опасни свлачища по републиканские пътища Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/03/2018 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно постигнати резултати в превенцията на телефонните измами Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 26/03/2018 оттеглен
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно проект "Подобряване на условията за лечение на спешните състояния", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", приоритет 2 Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 23/03/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно проблеми по изпълнението на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им приета с Постановление 11/23.01.2018 г. на МС от ВиК оператора на община Ракитово ВКТВ - ЕООД Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 23/03/2018 неотговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно отпадане на обвързаността на заявяването и получаването на свидетелство за съдимост с местоживеенето на лицето Цецка Цачева, Министър на правосъдието 23/03/2018 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно гроба на Св. Константин-Кирил Философ, базиликата "Сан Клементе", Рим Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 23/03/2018 неотговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно възстановяване на покривите на киносалона, на караулното помещение и на два склада във военно формирование 22680 - гр. Карлово Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 23/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно имотите на българските представителства в Нигерия и Гана Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 23/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно установено отклонение (повишена концентрация на уран) в показателите на питейната вода в с. Казанка, общ. Стара Загора Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 23/03/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно финансовото състояние на община Руен Владислав Горанов, Министър на финансите 22/03/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно финансовото състояние на община Камено Владислав Горанов, Министър на финансите 22/03/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно управленски практики в "Холдинг БДЖ" ЕАД Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 22/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно изпълнение на Закона за автомобилните превози, в частта таксиметров превоз на пътници Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 22/03/2018 отговорено
ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ; Относно регионалните експертно-консултантски и информационни центрове "Читалища" Боил Банов, Министър на културата 22/03/2018 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно сключени сделки на "Софийската стокова борса" АД от ДП "Национална компания железопътна инфраструктура" Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 22/03/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно заплащане на извинителните бележки от общопрактикуващите лекари за деца Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 22/03/2018 отговорено
ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ; Относно състояние на път ІІІ-4082, "Капище Банковец", по който движението на моторни превозни средства е почти невъзможно поради изключително лошото и незадоволително състояние на гореописаната пътна отсечка Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 22/03/2018 неотговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно полицейска защита на територията на гр. Копривщица Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 22/03/2018 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно медицински изследвания, необходими за постъпването на децата в детските ясли Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 22/03/2018 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно проблеми по възстановяването на спортната зала във военно формирование 22220-гр. Сливен Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 21/03/2018 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно изграждане на обходен път на гр. Брегово Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/03/2018 неотговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно издадени разрешителни и събирани такси за водоползване от язовири "Душанци" и "Жеков вир" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 21/03/2018 отговорено
ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно увеличение на заплатите на служители от Регионалните здравни инспекции Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 21/03/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно мерки за опазване и развитие на "Античен комплекс", разположен в землището на с. Гърло, общ. Брезник, обл. Перник, включващ "Храм-кладенец", "Късноантична крепост "Кула", "Римска баня" Боил Банов, Министър на културата 21/03/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно укрепване на свлачищата и срутищата, намиращи се в близост до и на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на Област Перник с цел недопускане на риск за живота и здравето на хора и нестопански субекти Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/03/2018 отговорено
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА; Относно разработените проекти по 13-те национални програми за развитие на образованието през 2018 г Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 21/03/2018 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно въвеждането на доброволна военна служба Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 21/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно сигнал на НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ за нередности и измами с Еврофондовете Владислав Горанов, Министър на финансите 21/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД с ЕИК 104040438 развиваща производствена дейност в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с. Караманово, община Ценово, област Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 21/03/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно регионално депо за отпадъци - Ямбол Нено Димов, Министър на околната среда и водите 21/03/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно третирани земеделски земи и култури с незаконен течен тор представляващ екстракт от компост произведен в инсталация за компостиране за аеробно динамично компостиране, изградена с финансиране по договор № 18/121/0683 от 28.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 21/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно договор на бенефициент с ЕИК202722544 за БФП по проект №BG161РО003-2.3.02-0260-0001 с източник на финансиране ЕФРР по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"2007-2013 в съответствие с чл.33 от Регламент на Съвета (ЕО) №1083/2006 Емил Караниколов, министър на икономиката 21/03/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, издаден на ППК "СТАРТ 93" с ЕИК 827113051 оператор на "Инсталация за компостиране на животински отпадъци", находяща се в имот № 063024 на територията на телеугоителен комплекс в стопански двор, местност "Ливадите", с Караманово, община Ценово, област Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 21/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно декларирана валута (внесена) в размер на два милиона евро през 2014-2015 години на митниците на ГПП Гюешево и Летище София Владислав Горанов, Министър на финансите 21/03/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно изпълнението на Оперативна програма "Региони в растеж" в общините Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/03/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно проблем с наводняване на домове и обществени сгради в с. Хайредин, обл. Враца Нено Димов, Министър на околната среда и водите 21/03/2018 отговорено
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ; Относно рехабилитация на републикански път І-7 км. 189+300 до път ІІІ 7006 км. 202+290 от разклона за Садово и Везенково в посока Върбица Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/03/2018 неотговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно дейността на "Система за агропазарна информация" ЕООД - собственост на Министерството на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 21/03/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно изпълнението на проект "BG16RFOP001-1.016-0002 "Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/03/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно актуално състояние по изпълнението на "Договор за изпълнение на рехабилитация на водопроводи по водоснабдителната система на гр. Шумен" по договор с гарантиран резултат от 08.01.2013 със страна по договора ВиК - Шумен АД Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/03/2018 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно използване на абонаментни карти за градски транспорт от служители на Министерството на вътрешните работи Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 21/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно подкрепата за мерките на Великобритания срещу Русия след отравянето на Сергей и Юлия Скрипал Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 20/03/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно ремонтът, поддръжката и реконструкцията на паметника на Бузлуджа Боил Банов, Министър на културата 20/03/2018 оттеглен
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; Относно ремонт на път гр. Пловдив - с. Скутаре, община Марица Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/03/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; Относно преустройство на съществуващо кръстовище в кръгово на път ІІ-64 при км 48+728 и път ІІІ-606 Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/03/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно насоки за кандидатстване по мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговия с горски продукт" от Програмата за развитие на селските райони Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 20/03/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 20/03/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно функции на Министерския съвет Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 20/03/2018 отговорено