Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно Наредба №6 от 10.05.2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 13/08/2018 в процес на обработка
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ; ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ; Относно взетите мерки срещу замърсяване на атмосферния въздух в района на с. Белащица от дейността на двете кариери Нено Димов, Министър на околната среда и водите 27/07/2018 отговорено
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ; Относно процедура по отдоване на концесия на Летище София Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 27/07/2018 неотговорено
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ; Относно придвижване на животни и консумация на месо при условията на заболяването чума по дребни преживни животни (овце и кози) Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/07/2018 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно мерки в подкрепа на българските граждани, осъдени или обвинени за трафик на хора в Гърция Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 27/07/2018 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно мерки в подкрепа на българските граждани, осъдени или обвинени за трафик на хора в Гърция Цецка Цачева, Министър на правосъдието 27/07/2018 неотговорено
МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно действия на Агенцията за социално подпомагане Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 26/07/2018 неотговорено
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; Относно отношение към българска гражданка и начин на работа на органите на МВР в гр. Трявна и гр. Габрово Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 26/07/2018 неотговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно финансиране на изложба от Българския културен институт в Лондон Боил Банов, Министър на културата 26/07/2018 неотговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно дейността на българските културни институти в чужбина за периода януари 2017 г. - юни 2018 г. Боил Банов, Министър на културата 26/07/2018 неотговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно концесията на летище Пловдив Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 26/07/2018 неотговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно осветлението на пътен възел "Пъстрогор" за входа на гр. Свиленград на АМ "Марица" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 25/07/2018 неотговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно критерии за изпълнител на обществена поръчка Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 25/07/2018 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно Националната програма за енергийна ефективност Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 25/07/2018 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно конкурс за заемане на длъжността "директор" на ПГИ "Рачо Стоянов" - гр. Дряново Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 25/07/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно проблеми в прилагане на норми на трудовото право в "Летище София" ЕАД Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 25/07/2018 неотговорено
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА; Относно административна сграда, ул. "Г. Бенковски" № 1-3, част от архитектурен паметник на културата от Национално значение Боил Банов, Министър на културата 25/07/2018 неотговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно развитие на читалищното дело и подпомагане на читалищата в България Боил Банов, Министър на културата 25/07/2018 неотговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно анализ на капиталовите разходи, извършени от Летище София ЕАД Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 25/07/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно Плащания по схемата за единни плащания на площ за отглеждане на царевица за силаж през кампании 2015, 2016, 2017 г. и по подадени заявления за кампания 2018 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 20/07/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно сечи в санитарно-охранителни зони на водоизточници за област Габрово Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 20/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно сечи в санитарно-охранителни зони на водоизточници за област Русе Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 20/07/2018 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно изградена през 2017 г., чрез Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, нова канализация в кв. "Делниче", гр.Батановци, община Перник Нено Димов, Министър на околната среда и водите 20/07/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно зачестили оплаквания и притеснения на граждани във връзка с кръводаряването Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 20/07/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно състояние на санитарно-охранителни зони и водите във водоизточници след извършени сечища в тях за област Габрово Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно състояние на санитарно-охранителни зони и водите във водоизточници след извършени сечища в тях за област Русе Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно разрешителни издадени от Национална служба за растителна защита при Българската агенция по безопасност на храните за повторно използване на утайки от Софийска пречиствателна станция за отпадни води-Кубратово с оператор "Софийска вода" АД върху земеделски земи Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/07/2018 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; Относно одобряване и въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти в община Несебър Николина Ангелкова, министър на туризма 19/07/2018 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно предприети действия за недопускане на пътнотранспортни произшествия по пътя Русе - Бяла Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 19/07/2018 неотговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно възстановяване на фактически изплатени средства на членове на Доброволно формирование за отстраняване на щети от наводнения в община Брегово Владислав Горанов, Министър на финансите 19/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно спазване на изискванията в Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изследвания Емил Караниколов, министър на икономиката 19/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно решение по утилизация на утайката от Пречиствателна станция за отпадни води "Златни Пясъци" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 19/07/2018 отговорено
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; Относно обявяване на конкурс за директор на СУ "Христо Ботев" в град Септември Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 19/07/2018 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно републикански път ІІІ-6372: с. Вукан - с. Костуринци - с. Стайчовци - с. Долна Мелна - с. Долна Лука Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/07/2018 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно "интеграционните добавки" за хората с увреждания Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 19/07/2018 отговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно състоянието на път III-161 Ребърково-Литаково-Ботевград Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/07/2018 отговорено
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ; Относно финансиране на неправителствени организации от бюджета на Министерството на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 19/07/2018 отговорено
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ; Относно дължими местни данъци и такси за недвижима собственост към общините Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 19/07/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно изграждане на ЛОТ 3 на АМ "Струма" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно ползите от въвеждане на смесения модел на ТОЛ такси и електронни винетки Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно опазване и поддържане на сградния фонд на "Български пощи" ЕАД Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 19/07/2018 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно мерки за повишаване на контрола за недопускане на нерагламентиран внос на чорапени изделия Владислав Горанов, Министър на финансите 18/07/2018 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно приоритетните задачи на Българската агенция по безопасност на храните в областта на здравеопазването и хуманното отношение към животните в България Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/07/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно ограничаване на незаконната сеч на горите в горските територии в България Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/07/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно възстановяване на поземлени имоти в землището на община Сандански Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/07/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно търговия с електрическа енергия, извършвана от Юридическо лице Теменужка Петкова, министър на енергетиката 18/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно разграничаване на торовите маси в съоръжение за съхранение в стопанството на животновъден обект с Рег. № 7419-0026 Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно загробване на животински трупове на десетки глави овце на 15.07.2018 г. в с. Караманово, община Ценово, област Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 18/07/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно загробване на животинските трупове на десетки глави овце на 15.07.2018 г. в с. Караманово, община Ценово, област Русе Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно спазване на изискванията за наличие на съоръжения за съхранение на оборска тор, съгласно Част ІІІ, раздел А задължителни за земеделските стопани от декември 2010 г. в животновъдните обекти с. Караманово, община Ценово, област Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 18/07/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно спазване на изискваниятаза наличие на съоръжения за съхранение на оборска тор, съгласно Част ІІІ, раздел А задължителни за земеделските стопани от декември 2010 г. в животновъдните обекти с. Караманово, община Ценово, област Русе Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитета на съоръженията за съхранение на торовата маса отпадаща от животновъдни обекти с Рег. № 8700-0900, 8677А-0001, 8600Б-0002, 8600Б-0001 Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/07/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно патриотичното образование и възпитание в училищата Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 18/07/2018 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно случаи на Ку-треска на територията на Република България Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 17/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитета на съоръженията за съхранение на торовата маса отпадаща от животновъдните обекти с Рег. №6075-0146 в с. Пъстрен и рег. №6269А-0185 в с. Боздуганово и двете за промишлено оглеждане на свине в област Стара Загора Нено Димов, Министър на околната среда и водите 13/07/2018 оттеглен
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитета на съоръженията за съхранение на торовата маса отпадаща от 36 607 свине, съгласно Регистър на БАБХ от 30.05.2018 г. за отглеждани в животновъден обект с Рег. № 7400А - 0495 в гр. Исперих, община Исперих, област Разград Нено Димов, Министър на околната среда и водите 13/07/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно осъществени проверки от служители на ДФ "Земеделие" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/07/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно държавна субсидия за читалищата Боил Банов, Министър на културата 13/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно данък върху откраднати коли Владислав Горанов, Министър на финансите 13/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно финансовото състояние на Селскостопанска академия Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитета на съоръженията за съхранение на торовата маса отпадаща от животновъдните обекти с рег. №:6075-0146 в с. Пъстрен и рег. №6269А-0185 в с. Боздуганово и двете за промишлено отглеждане на свине в област Стара Загора Нено Димов, Министър на околната среда и водите 13/07/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "Вардмекс" ООД Нено Димов, Министър на околната среда и водите 13/07/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитет на съоръженията за съхранение на течна торова маса Нено Димов, Министър на околната среда и водите 13/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно уведомителни писма за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за Директни плащания за кампании 2015, 2016 и 2017 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/07/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно изискване за осигуряване на затапени отточни канали под боксовете в помещенията за отглеждане на свине Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/07/2018 отговорено
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно закриване на ревматологичното отделение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" - Велико Търново Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/07/2018 отговорено
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно актуалното финансово състояние на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" - Велико Търново Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/07/2018 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно обслужване на пациенти, нуждаещи се от АГ помощ в Карлово и областта Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/07/2018 отговорено
ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ; Относно дейността на консулската служба на Република България в Москва Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 11/07/2018 неотговорено
ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ; Относно концесиите за злато на територията на Република България Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 11/07/2018 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно анализ на дейността на специализираните звена по чл.17 от Закона за културното наследство Боил Банов, Министър на културата 11/07/2018 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно водоснабдяването в общ. Аксаково и обл. Варна Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/07/2018 неотговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно финансовото състояние на Селскостопанска академия Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 11/07/2018 отговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно спечелени конкурси по мярка "Училищно мляко" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 11/07/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно конкурс за заемане на длъжността "директор" на СУ "Максим Райкович" - гр.Дряново Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 11/07/2018 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно изграждане на транспортна връзка между път I-6 и централната градска част на гр. Перник, в района на комуникационен възел "Марина бара" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/07/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно забраните и ограниченията за по-стари дизелови автомобили в страните от Западна Европа и свързаното с това увеличаване на вноса на такива автомобили в България Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 11/07/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно противодействие на битовата престъпност Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 11/07/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно отсечени 44 броя орехови дървета в общ. Шумен Нено Димов, Министър на околната среда и водите 06/07/2018 неотговорено
БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ; ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ; НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ; ТОМА НИКОЛОВ ТОМОВ; Относно разкриване на филиал на Спешна помощ в община Белица, област Благоевград Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 06/07/2018 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно ролята и дейността на обществените съвети към училищата и детските градини Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 06/07/2018 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно отсечени 44 броя орехови дървета от община Шумен Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 06/07/2018 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно предприети действия за недопускане на пътнотранспортни произшествия по път Е-79, в участъка Видин - Монтана Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 06/07/2018 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно подписване на "Европейска инициатива за интервенция" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 06/07/2018 неотговорено
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ; Относно лошото състояние на асфалтовата настилка на републикански път II - 81 София - Костинброд - Монтана - Лом, в участъка от км 5+745 до км 8+500 Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/07/2018 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно промени в Закона за културното наследство Боил Банов, Министър на културата 06/07/2018 оттеглен
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно участие на посолството на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в организирането на изложба Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 06/07/2018 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно участие на Българския културен институт в Лондон в организирането на изложба Боил Банов, Министър на културата 06/07/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно ползите от Българското председателство на Съвета на Европейския съюз Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 06/07/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно развитие на масовия спорт Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 06/07/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно изпълнение на проекти по Приоритетна Ос 1 на Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020 г.", от общ. Шумен Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/07/2018 неотговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно Българското председателство на Съвета на Европейския съюз Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 06/07/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно мерки за развитие на туризма Николина Ангелкова, министър на туризма 06/07/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно новите правила, свързани с целевите помощи за хората с увреждания за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 06/07/2018 отговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно нормативно регламентиране на подкрепа от личен асистент/придружител на децата и учениците в образователните институции Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 05/07/2018 неотговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; Относно не упражнен контрол при разходването на публични средства Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 05/07/2018 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА; Относно мониторинг и контрол на плана за рекултивация, вследствие на дейността в с. Белащица Теменужка Петкова, министър на енергетиката 05/07/2018 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА; Относно замърсяване на околната среда, вследствие на дейността на кариера в с. Белащица Нено Димов, Министър на околната среда и водите 05/07/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно умъртвяването на стотици животни в с. Кости, общ. Царево от Българската агенция по безопасност на храните - Бургас Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 04/07/2018 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно отказана регистрация на МПС поради непокриване на екологични норми Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 04/07/2018 отговорено
ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ; Относно предприети мерки по възстановяване на път II - 86 - Соколовци - Смолян - Средногорци и укрепване на възникнало срутище при с. Тикале, общ. Смолян Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/07/2018 неотговорено
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА; ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно възникване на огнище на чума по дребните преживни животни в с. Кости, общ. Царево и последващи мерки Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 04/07/2018 отговорено
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно констатациите на Министерството на земеделието, храните и горите, довели до масово избиване от Българската агенция по безопасност на храните на домашни животни в Странджа планина, поради случаи на чума и предприетите мерки за недопускане на други подобни случаи Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 03/07/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно отмяната на чл. 23 от Наредба № 3/2015 г. на Министерството, на земеделието, храните и горите за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 03/07/2018 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно прекратено финансиране за рехабилитация на републикански път PVN II-11, в участъка от с. Милковица, през с. Долни Вит и с. Сомовит, до разклона за гр. Никопол, при с. Черковица, общ. Гулянци, обл. Плевен Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/07/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно отмяна на Заповед № РД09-459 от 16.05.2018 г., с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.3 "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 03/07/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно компенсиране на загубите на фермерите, в резултат от констатирани огнища на чума по дребните преживни животни Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 03/07/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно финансовото състояние на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" Габрово Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 29/06/2018 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно Обновяване на сградата в гр.София, ж .к. Младост 1, бл.103, вх. А и Б по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/06/2018 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно Наложени финансови корекции на община Бургас в периода 2007 - 2013 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 28/06/2018 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно Наложени финансови корекции на община Бургас в периода 2007 - 2013 по Оперативна програма "Регионално развитие" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/06/2018 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно Наложени финансови корекции на община Бургас в периода 2007 - 2013 по Оперативна програма "Околна среда" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 28/06/2018 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно Наложени финансови корекции на община Бургас в периода 2007 - 2013 по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 28/06/2018 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно Наложени финансови корекции на община Бургас в периода 2007 - 2013 по Оперативна програма "Административен капацитет" Владислав Горанов, Министър на финансите 28/06/2018 отговорено
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно повишаване на цените на лекарства в последните два месеца Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 28/06/2018 оттеглен
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ; Относно нивата на битова престъпност в с. Камен, общ. Стражица, обл. Велико Търново Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 28/06/2018 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно пенсии за деца с един и без нито един родител Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 27/06/2018 оттеглен
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно спазване на изискванията в Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 27/06/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно приемане на национална стратегия за култура Боил Банов, Министър на културата 27/06/2018 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно изграждането на пристройка към училищната сграда в с. Касъка, общ. Доспат Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 27/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно обектите и инсталациите за обезвреждане на странични животински продукти и за съхранение на странични животински продукти (вкл. инсталации за изгаряне) Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно публичен национален електронен регистър на обектите и инсталациите за обезвреждане на странични животински продукти и за съхранение на странични животински продукти Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно дейността (работата) на мобилна инсталация за изгаряне, която се ползва за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях установена на територията на с. Калояновец, общ. Стара Загора Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно подобряване на управлението на НЗОК Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 27/06/2018 отговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно изграждането на тунела под връх Шипка Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/06/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно поредни промени в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно дейността (работата) на мобилна инсталация за изгаряне, която се ползва за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, установена на територията на с. Калояновец, общ. Стара Загора Нено Димов, Министър на околната среда и водите 27/06/2018 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно липсата на адекватна пътна инфраструктура за обслужване на Икономическа зона София - Божурище Емил Караниколов, министър на икономиката 27/06/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно тежкото състояние на пътното платно, след рехабилитацията на 20 км, отсечка от път III-804 Поповица - Асеновград и мостово съоръжение, при км 0+189 Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/06/2018 неотговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно констатирани отклонения в качеството на водите, предназначени за питейно-битови нужди Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 27/06/2018 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно дължими месечни отчисления по реда на чл.60, ал.3 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците от общините разположени на територията на Пернишка област Нено Димов, Министър на околната среда и водите 27/06/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно извършени залесителни дейности в горски територии с цел създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/06/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно ресурсна обезпеченост и организация на работа на служителите в звената на МВР, които се занимават със сигнали за инциденти с животни Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 27/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно актуално състояние на УМБАЛ Канев АД във връзка с нови сигнали за трудности в работата на лечебното заведение Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 27/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно информация за сиво счетоводство в сектор млекопреработване Владислав Горанов, Министър на финансите 27/06/2018 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно стратегическата визия на Министерството на земеделието, храните и горите, с оглед преустановяване на обезлюдяването на селските райони, чрез прилагане на глобална стратегия за обновяване на поколенията Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 25/06/2018 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно плановете на Министерство на земеделието, храните и горите за почистване на езерото в кв. Панчарево Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 25/06/2018 отговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно смяна на ръководител на СТИВ - Ирак, Ербил, регион Кюрдистан, Република Ирак Емил Караниколов, министър на икономиката 22/06/2018 отговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно смяна на ръководител на СТИВ - Ирак, Ербил, регион Кюрдистан, Република Ирак Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 22/06/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно по-високо заплащане и по-добри условия за полагане на нощния труд Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 22/06/2018 отговорено
НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ; Относно облагането на доходи на физически лица получени чрез печалба от участие в хазартни игри Владислав Горанов, Министър на финансите 22/06/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно производства по придобиване на българско гражданство и техния брой по години Цецка Цачева, Министър на правосъдието 22/06/2018 отговорено
ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ; Относно финансово състояние на УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 22/06/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно дейността на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) Цецка Цачева, Министър на правосъдието 22/06/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитет на съоръженията за съхранение на течна торова маса Нено Димов, Министър на околната среда и водите 22/06/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно конвенциите за уреждане на гражданството на лица с двойно гражданство и за предотвратяване на възникването на двойно гражданство Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 22/06/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно подкрепа за доставки на хляб и хранителни продукти в малки и планински селища Владислав Горанов, Министър на финансите 22/06/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно размера на инвестиции от Кралство Испания Емил Караниколов, министър на икономиката 22/06/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно размера на инвестиции от Катар Емил Караниколов, министър на икономиката 22/06/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно размера на инвестиции от Гърция Емил Караниколов, министър на икономиката 22/06/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно размера на инвестиции от Саудитска Арабия Емил Караниколов, министър на икономиката 22/06/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно разширение на Голямоконарско шосе, свързващо АМ "Тракия" с гр. Пловдив Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно необходимост от основен ремонт на преминаващ изцяло по територията на Старозагорска област, третокласен път ІІІ-5701, част от Републиканската пътна мрежа на България Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/06/2018 неотговорено
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; Относно подпомагане на розопроизводстводителите Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 21/06/2018 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно приема на децата в детски заведения и в първи клас в по-големите градове в страната Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 21/06/2018 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно постъпил сигнал от Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия - гр. София Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 21/06/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно проблеми в предоставянето на услугите в домашна среда ("Личен асистент" и "Домашен помощник") за подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и/или в риск от социално изключване Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 21/06/2018 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно инфраструктурата на ГКПП Капитан Петко войвода до град Свиленград Владислав Горанов, Министър на финансите 21/06/2018 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; Относно участие на заместник-министър Димитрова в Конференция в Ню Йорк Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 20/06/2018 оттеглен
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно Решение на Европейската комисия, касаещо големите горивни инсталации Нено Димов, Министър на околната среда и водите 20/06/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно промени в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с ПМС № 11/2013 г Нено Димов, Министър на околната среда и водите 20/06/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно размера на събраните екотакси за новорегистрирани МПС и техния брой за 2017 г. Нено Димов, Министър на околната среда и водите 20/06/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно създаването на специализирани карти по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно изпълнението на ОП "Развитие на човешките ресурси" в рамките на приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет "Социално икономическа интеграция на марганилизирани общности като ромите" Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 20/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно реалните възможности за интеграция, трудова и социална, на хората с увреждания Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 20/06/2018 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно подпомагане и компенсация на земеделските производители при природни бедствия Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/06/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно способности на МВР за реагиране при радиационни, химически и биологически заплахи Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 15/06/2018 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно извършена селекция по програма "Еразъм+", КД 1 "Мобилност за младежки работници" и КД2 "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики" - дейност "Стратегически партньорства за обмен на добри практики", сектор "Младеж" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 15/06/2018 оттеглен
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно писмен отговор с изх. № 0201-86/04.05.2018 г относно контрол по дейността на дърводобива и лесокултурната дейност Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 15/06/2018 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно изграждането на площадки за противоградна защита в област Хасково Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/06/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно ремонтни дейности на път 3-308 Ябланица - Златна Панега и път 3-1031 Роман - Червен бряг, общ. Роман, обл. Враца Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/06/2018 отговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; Относно концентрацията на собствеността на земеделската земя в Република България Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно административното натоварване на лекарския състав при отчитане на дейността на лечебните заведения Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 13/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно експлоатация на български работници от български фирми в Белгия Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 13/06/2018 отговорено
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ; Относно Прилагането на § 40 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за развитието на академичния състав в Република България ( обн. в ДВ, бр.30 от 2018 г. в сила от 04.05.2018 г.) Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 13/06/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ; Относно договори на Агенция "Пътна инфраструктура" за пътно поддържане на републиканската пътна мрежа в периода 2014 г. - 2018 г. Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/06/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно мерки за подкрепа на младите фермери чрез програми на национално ниво и чрез Общата селскостопанска политика Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 12/06/2018 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА; Относно промени в бюджетното финансиране на висшите училища, вследствие на по-малкия брой приети студенти Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 11/06/2018 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно "Държавна лаборатория Българска роза" ЕООД Емил Караниколов, министър на икономиката 11/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно липсата на аптеки в населени места Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 08/06/2018 оттеглен
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно извършването на неотложен ремонт на международен път II - 14 Видин - Кула - Връшка чука, в участъка Бяла Рада - Войница Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 08/06/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно декларация 1 от участник/изпълнител по чл. 58, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 08/06/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно проверка на място във връзка с изпълнението на дългосрочен договор с ДГС Сеслав Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 08/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно възложени проверки за спазване на данъчното и осигурително законодателство от "МАГ" ООД, "ПУЦ - БОБОВ ДОЛ" ЕООД и "МАШИНОСТРОЕНЕ И ЕНЕРГОРЕМОНТ" ООД Владислав Горанов, Министър на финансите 08/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно процедура по Закона за обществените поръчки в община Ценово, област Русе Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 08/06/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно доклад за извършена проверка в периода 22.03 - 24.03.2017 г. по изпълнение на условия в комплексно разрешително (КР) №322-НО-ИО-А1/2012 г. на производствена площадка на оператора "Свинекомплекс Бръшлен" АД Нено Димов, Министър на околната среда и водите 08/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно експлоатация на български работници от български фирми в Белгия Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 08/06/2018 отговорено
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ; ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ; Относно Наредбата за дългосрочни командировки в чужбина Боил Банов, Министър на културата 08/06/2018 отговорено
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно осъдителни съдебни решения на НЗОК за неизплатена надлимитна медицинска дейност Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 08/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно експлоатация на български работници от български фирми в Белгия Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 08/06/2018 отговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно служебно облекло и обувки за служителите на МВР Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 07/06/2018 отговорено
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ; Относно дооборудване на модулите на военните формирования, разположени до планински региони със снегопочистваща техника - роторни снегорини Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 07/06/2018 отговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно оборудването с офис техника в системата на МВР Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 07/06/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно отчет на Одитния комитет за 2017 г. за "ВиК-Шумен" АД Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/06/2018 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно отменена заповед за санитарно-охранителна зона на язовир "Тича" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/06/2018 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно неизплатени средства за предаден тютюн за 2016 г. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 07/06/2018 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно мерки на държавата за защита на децата на българска гражданка Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 06/06/2018 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно финансовото състояние на "Вазовски Машиностроителни заводи" АД - гр. Сопот и обезпечеността с договори за реализация на произвежданата в дружеството специална продукция Емил Караниколов, министър на икономиката 06/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно разходите за онкомедикаменти Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 06/06/2018 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно възможността Министерство на земеделието, храните и горите да подпомага дейността на агрометеорологичната мрежа на Националния институт по метеорология и хидрология БАН, чрез осъществяване на целево финансиране на наблюденията и поддръжката на тази мрежа Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 05/06/2018 отговорено