Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/10/2017 - 13/10/2017 1. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Антон Тодоров, 9.10.2017 г.).
 2. Избор на заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” и заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 20.9.2017 г.).
 3. Проект на решение за попълване състава на постоянна делегация (Вносител: Гергана Стефанова, 5.10.2017 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис (Вносители: Станислав Иванов и група народни представители, 28.6.2017 г. Приет на първо гласуване на 20.7.2017 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 28.7.2017 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Вносител: Министерски съвет, 29.8.2017 г. Приет на първо гласуване на 21.9.2017 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (Вносител: Министерски съвет, 28.9.2017 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за държавните помощи (Вносител: Министерски съвет, 3.7.2017 г. Приет на първо гласуване на 26.7.2017 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Вносител: Министерски съвет, 18.9.2017 г.).
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Вносители: Ивелина Василева, Менда Стоянова и Диана Йорданова, 8.9.2017 г. Приет на първо гласуване на 21.9.2017 г.).
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (Вносител: Министерски съвет, 18.9.2017 г.).
 12. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносители: Хамид Хамид, Данаил Кирилов, Симеон Найденов, Емил Димитров, Христиан Митев, Димитър Лазаров и Анна Александрова, 5.10.2017 г.) – точка първа за петък, 13.10.2017 г.
 13. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси (Вносител: Министерски съвет, 29.9.2017 г.) – точка втора за петък, 13.10.2017 г.
 14. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта (Вносители: Весела Лечева и група народни представители, 5.7.2017 г.).
 15. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Диана Йорданова, 11.10.2017 г.).
 16. Проекти за решения за промени в постоянни комисии (Вносител: Красимир Велчев, 11.10.2017 г.)
 17. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума