Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
13/12/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Изслушване на г-н Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 754 – 01 – 50, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28 юли 2017 г. – второ гласуване.
3. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ
 2. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
 3. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
 4. РОСЕН ЖИВКОВ ИВАНОВ
 5. БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
 6. КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
 7. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
 8. ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ
 9. ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ
 10. ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
 11. РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ
 12. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
 13. ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
 14. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
 15. ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ
 16. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ
 17. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
 18. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
 19. ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
 20. АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ
 21. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
Форма за търсене
Ключова дума