Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
22/11/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 702-01-16, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2017 г. -- за второ гласуване.
2. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, № 702-01-17, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2017 г. -- за второ гласуване.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение на Закона за измерванията, № 702-01-32, внесен от Министерски съвет на 23 октомври 2017 г. -- за първо гласуване.
4. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 702-01-33, внесен от Министерски съвет на 23 октомври 2017 г. -- за първо гласуване.
5. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
 2. ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ
 3. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ
 4. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ
 5. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
 6. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
 7. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
 8. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
 9. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
 10. ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ
 11. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
 12. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
 13. АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
 14. ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
 15. БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
 16. АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
 17. МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
 18. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
 19. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
 20. ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ
 21. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
Форма за търсене
Ключова дума